Het Marinedetachement Vlissingen 1945-1946 J. Braat De Willem III kazerne in de Oranjestraat (Kanonnierskazerne Willem III), gebouwd in 1850, ca. 1935. (foto Dert) In mijn artikel over het wachtschip 'Noord- Brabant' (zie Den Spiegel van april 1998) schreef ik het al: na de bevrijding keerde de Koninklijke Marine in Vlissingen terug. Eind 1945, begin 1946 was een vrij omvang rijk marinedetachement in de Scheldestad gelegerd. Omdat de kades en marine-eta blissementen aan de eerste Binnenhaven totaal verwoest waren, was het noodzakelijk het personeel over diverse locaties te ver spreiden zoals de Willem III kazerne in de Oranjestraat, het Belastingkantoor aan de Zeilmarkt, het hotel Noordzeeboulevard, het Lampsinshuis aan de Nieuwendijk, de Arse naalkazerne en in een aantal nissenhutten. (naar de Engelse ontwerper Peter N. Nissen (1871-1930), halfronde barak uit gegolfd plaatstaal, als noodkwartier gebruikt.) Om een indruk te geven van de sterkte van het detachement volgt hier de samenstelling op 1 april 1946: 16 officieren, 46 onderoffi cieren, 49 korporaals, 189 manschappen, 8 militaire werklieden en 16 Marva's. Verder was een 70-tal burgers bij het detachement werkzaam, o.a. als auto- of elektromonteur, typiste/telefoniste enz. Op de loonlijst ston den ook nog 29 los-arbeiders, zodat de totale sterkte op ruim 400 man gesteld kon wor den. Als detachementscommandant fun geerde de luitenant-ter-zee der Ie klasse J.A. de Back. Niet al het personeel was overigens in Vlis singen werkzaam; sommigen zaten in Sluis kil, Oostende of Terneuzen. Over Sluiskil gesproken: op dat moment was daar de Ma- Den Spiegel, januari 1999 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 13