Bergingsbedrijf Van den Akker Ellen De Vriend- de Jong Het Eiland Niet veel Zeeuwen komen regelmatig op het Vlissingse 'Eiland', het stadsdeel gele gen tussen Westerschelde en het sluizencomplex binnenhavens. Aan de Kanaalstraat (tegenwoordig Piet Heinkade) op het Eiland' bevinden zich sinds 1956 de werkplaats en het kantoor van 'Bergingsbedrijf Van den Akker', sinds 1965 een dochteronderneming van 'Smit Internationale' te Rotterdam. Op 30 oktober 1947 werd het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland als 'N.V. Bergings- en Transportbedrijf Van den Akker'. Het was een van de drie grootste bergingsbedrijven van Nederland, met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam en tevens een bijkantoor in Hoek van Holland. Hannes van den Akker Johannes (Hannes) van den Akker zag als zoon van een veerbootschipper op 31 mei 1892 het levenslicht in Maassluis, de baker mat van de Nederlandse sleepvaart. Op elf jarige leeftijd ging hij op haringvangst en werd, ambitieus als hij was, zes jaar later stuurman. Toen hij eenentwintig was kocht hij het vis sersschip 'Drie Gebroeders'. Na de Eerste Wereldoorlog leerde Hannes het duikersvak en verwierf grote bekendheid met het onder- waterbranden. In 1928 kocht hij zijn eerste bergingsvaar tuig de 'Jacomina'. Een jaar later gevolgd door de oprichting van de 'N.V. Motor- en Handelsonderneming Jacomina' in Maas sluis. Maart 1942 werd de 'Commanditaire Ven nootschap Transport- en Bergingsbedrijf Van den Akker' in Rotterdam opgericht. Bergingen uit het verleden Vlissingen was in de Tweede Wereldoorlog de meest gebombardeerde stad van Neder land. Hannes zag wel brood in de ongeveer honderd scheepswrak ken die gevaar oplever den voor de handels vaart, en verwijderd moesten worden. April 1951 werd het nog uit Rotterdam werken de bedrijf de gedeeltelij ke opruiming van het Duitse vrachtschip 'Bir- kenfels' gegund, gevolgd door het Finse vracht schip 'Ariana'. Het bergingsmateriaal werd daarna ingezet na de vreselijke waters noodramp van 1 februari 1953. Daarna volgden diverse wrakopruimin- Berging Scania (1957). (foto verzameling Ellen De Vriend-de Jong) gen, waarvan de Hilver- Den Spiegel, januari 1999 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 17