Sleepdienst Dijkhuizen m Ellen De Vriend-de Jong De oplettende Boulevardwandelaar, die even zijn ogen afwendt van de scheepvaart en Wester schelde, zal bij Boulevard Evertsen nr. 42 (op het witte, vooruitstekende pand naast Hotel Britannia) een bordje op de gevel zien: Sleepdienst en Scheeps bevrachter T. Dijkhuizen. Dit bordje duidt het voormalige bedrijf van Teije Dijkhuizen aan, een berger in hart en nieren. Een berger die een routineklus moest bekopen met zijn leven. De sleepboot 'Temi IV' van Dijkhuizen aan de Piet Heinkade, 1988. Foto GAV, collectie Sprong. Teije Dijkhuizen Teije Dijkhuizen werd op 5 maart 1922 gebo ren in Amsterdam. Zijn van oorsprong Gro ningse ouders hadden in de hoofdstad 'Sleep dienst en Bevrachtingskantoor Dijkhuizen'. Zijn grootvader had dit bedrijf opgebouwd, met schepen genaamd 'Onderneming'. Teije wilde beslist niet op kantoor, zoals zijn vader zo graag wilde. Hij was helemaal gek van sleepboten en wilde beslist zelf varen. Zijn eerste sleper was de 'Con Amore'. In de Tweede Wereldoorlog voer Teije mee met bin nenvaartschepen op Duitsland om uit han den van de bezetters te blijven. Rond 1944 kocht hij een 'bak', waar hij een stuk tussen uit haalde; de latere 'Temi I' was in aanbouw. Tijdens zijn reizen op de binnenvaartsche pen kwam hij geregeld in het Limburgse Borne, waar voeding bij een boerderij werd afgenomen. Hij leerde daar Mia kennen met wie hij in 1946 trouwde. Den Spiegel, januari 1999 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 19