Postverbindingen van het Zeeuwse Rode Kruis in september, oktober en november 1944 Jan Hintzen Inleiding: Zeeland in september 1944 Dinsdag 5 september 1944 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als Dolle Dinsdag. Een snel oprukkend geallieerd leger veroorzaakt paniek bij de Duitse troe pen, die vaak met achterlating van voorra den proberen een goed heenkomen te zoe ken. Op 17 september 1944 wordt door de Nederlandse regering in Londen per radio een algemene spoorwegstaking afgekondigd ter ondersteuning van de geallieerde opmars in Zuid-Nederland. Deze spoorwegstaking wordt vooral uitgeroepen om de luchtlandin gen bij Arnhem, operatie Market Garden, te ondersteunen. Wanneer de Slag om Arnhem op een nederlaag voor de geallieerden uit loopt, wordt de stakingsoproep niet ingetrok ken. De Duitse bezetter probeert tevergeefs de staking te breken. Pas in 1945, bij de jJT. P.A.jjïi.S o'n. Verfiulstr at 44 AH.0..1'..'". R PA ÜO bevrijding, komt er een eind aan deze sta king, die door de Nederlandse regering in Londen en de directie van de Nederlandse Spoorwegen is georganiseerd. Vanaf september 1944 volgen de militaire acties die de bevrijding van Zeeland inluiden elkaar in snel tempo op: - 16 september tot en met 31 oktober 1944: na hevige gevechten wordt Zeeuws-Vlaan deren bevrijd. - 3 oktober tot en met 11 oktober 1944: de zeedijken van Walcheren worden met bom men bestookt om dit (schier)eiland onder water te zetten ter voorbereiding van de bevrijding. - 24 oktober tot en met 30 oktober 1944: de aanval op Zuid-Beveland, codenaam "Vitality' heeft succes. - 1 november 1944: de landingen van geal lieerde strijdkrachten bij Vlissingen en Westkapelle leiden de bevrijding van Wal cheren in. Deze gebeurtenissen hebben ook voor de communicatie van de Zeeuwen grote gevol gen. Zowel binnen Zeeland als naar andere pro vincies zijn duizenden Zeeuwen geëva cueerd. Contacten tussen hen en de achter blijvers zijn nauwelijks mogelijk doordat de post-, telefoon- en telegraafverbindingen niet functioneren. Hierdoor is ook de verbin- J ens msnn-on Afbeelding 1 Deze briefkaart wordt geschreven in Vlissingen op 26 september 1944 en door de afdeling Vlissingen van het Nederlandse Rode Kruis rood stempel) meegegeven met de Duitse Zeereddingsdienst naar Dordrecht. Daar wordt de briefkaart door de Nederlandse PTT afge stempeld op 5 oktober 1944 en doorgezonden naar Amsterdam. Uit een potlood aantekening blijkt de ontvangst te Amsterdam op 12 oktober 1944. De frankering van 7 cent is het tarief voor een brief tot 20 gram in het binnenlandse postver keer. Voor een briefkaart is 5 cent voldoende. Op poststukken, vervoerd via het Nederlandse Rode Kruis komt in 1944 vaak deze overfrankering voor. Er wordt verondersteld dat een extra bijdrage nodig is voor het Rode Kruis. Op de achterzijde van de briefkaa rt staat nog geen speciale bedrukking. De afzender schrijft o.a. 'Probeer ook eens te schrijven, soms komt er post door of probeer anders eens via afd. Amsterdam v. h. Rode Kruis'. Den Spiegel, januari 1999 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 7