Bram Pihl, een autodidact schilder, een natuurtalent Jan Hintzen Bram Pihl achter de schildersezel in zijn 'atelier' in de Bilderdijklaan te Vlissingen Hij schildert de stad, de haven, de scheepswerf en de kranen: 'Wat kun je anders, als je je hele leven op zo'n ding hebt gezeten.' particuliere collectie) In de pers wordt in de jaren vijftig en zestig nationaal de loftrompet gestoken over schil der Bram Pihl, een kunstenaar die zo maar uit het niets tot grote hoogte stijgt. Een bloemlezing uit de kranten kenschetst Pihl, de autodidact, als een natuurtalent. Hier enige citaten: 'Pihl beschikt onmiskenbaar over een natuurtalent, dat los van welke invloed ook ontluiken kon. Zijn werk is eerlijk, oprecht, spontaan.' (PZC) 'Zijn werk getuigt van een zuivere mentali teit, is ongeforceerd en onopgesmukt. Hij is een autodidact, maar geen zondagsschilder die de kunst op een dilettantistische wijze beoefent, geen zondagsschilder in de beteke nis van een naïeve, kinderlijke beoefenaar van de kunst.' (NRC) 'Hij is er in geslaagd ieder doek tot een uiting van zijn persoonlijkheid te maken. In dit werk van een amateur herkent men niets of niemand. Men maakt kennis met een nieuwe figuur. Een kennismaking die de vraag doet reizen of hier het woord amateurisme nog op zijn plaats is. Ieder doek van Pihl heeft de geladenheid van het natuurtalent. Nu eens vlamt het landschap, dan weer is er de inge togenheid van sneeuw over een stad. Het ene doek trilt van de dynamiek van een scheeps werf, het andere heeft de stille pracht van een bloeiende boom.' (Het Vrije Volk) 'Pihl beschikt over een natuurtalent, een talent 8 Den Spiegel, april 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 10