'De slaande handt Gods 14 januari 1749, een rampzalige dag voor Vlissingen Ad Tramper Het is maandag 14 januari 1749, even na drie uur 's middags. In 's Lands magazijn naast het Prinsenhuis zijn een paar mannen bezig met het leegmaken van granaten. Een gevaar lijk karweitje, waarbij uiterste voorzichtigheid geboden is. In een poging om het laatste beetje kruit uit de bijna lege granaathuls te schudden zwaait een van de mannen de huls heftig heen en weer, echter zonder resultaat. Ongeduldig geworden slaat hij tnet de huls op de stenen vloer. Dan gebeurt het: eerst een paar vonken, dan een enorme steekvlam gevolgd door een grote ontploffing zet in mum van tijd het magazijn in lichterlaaie. t-'f." ~£KMA«ASY:N' teMIH 's Lands magazijn (links van de titel), met uiterst links een gedeelte van het Prinsenhuis. Op de voorgrond de Pottekaai en rechts de Engelsche haven (Vissershaven) (Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief Vlissingen) Zo zou de enorme brand die 250 jaar geleden, op 14 januari 1749, uitbrak begonnen kun nen zijn. Omdat het dit jaar een kwart mil lennium geleden is dat deze desastreuze brand uitbrak en de Vlissingse brandweer dit jaar opgaat in een stadsgewestelijke brandweer, is er alle reden om eens even stil te staan bij deze voor Vlissingen rampzalige dag. Drie grote gebouwen werden er op die dag in de as gelegd: 's Lands magazijn, het Prinsenhuis en de verderop gelegen Oost- kerk. In korte tijd brandt 's Lands magazijn als een lier. In het gebouw liggen allerlei scheepsbenodigdheden opgeslagen. Hierbij moeten we denken aan uiterst brandbaar materiaal zoals zeil, touw, teer, buskruit en hout. Materiaal om oorlogsschepen uit te rusten. Deze schepen liggen voornamelijk in de Dokhaven. Vlissingen is in de 17e en 18e eeuw nu eenmaal de haven van de Zeeuwse Admiraliteit. Door de sterke wind uit het zuidwesten slaat de brand over binnen een half uur naar het naastgelegen Prinsenhuis. Om verder onheil te voorkomen probeert men de muren van dit gebouw met 18 ponders omver te schie ten. Dit mislukt echter; ook het Prinsenhuis valt ten prooi aan de gretige vlammen. De 14 Den Spiegel, april 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 16