i Ad Mets Jr., promotor van Vlissingen Jules Braat Bladerend in het bijblad van de Arnhemsche Courant van 12 mei 1934 trof ik een artikel aan van Ad Mets Jr., getiteld 'Vlissingen, de Sleutel der Nederlanden'In het artikel wor den in bloemrijke taal de toeristische kwaliteiten van Walcheren en in het bijzonder die van Vlissingen belicht. Mets vergelijkt aan het begin Walcheren met een bloem 'prijkend op een schaal oprij zend uit de gladde wateren van de Germaansche Noordzee en Dietsche Schelde'. Hij wijst op het natuurschoon, de klederdrachten, architectuur, de 'vruchtba re landouwen en kleurrijke velden', voert ons in gedachten mee langs de stadhuizen van Middelburg en Veere en tenslotte naar Vlissingen, door Karei V, de Sleutel der Nederlanden, door Mets de 'Poort tot Neerlands tuin' genoemd. Lyrische zinnen worden gewijd aan Domburg, Zoutelande, Valkenisse en de altijd in de nabijheid zijnde zee, die door de Westkapelse zeedijk buiten het eiland wordt gehouden. De zee wordt met gebruikmaking van woorden als 'baren- veld' en 'zwerk' uitvoerig beschreven. Vervolgens krijgt Vlissingen aandacht dat Mets als 'mondain' typeert en wordt gewe zen op het 'nieuwe kleed waarin Vlissingen gestoken wordt', waarschijnlijk zinspeelde Mets daarbij op de in die tijd (1934) bestaande plannen tot de bouw van een wandelpier en gedeeltelijke afbraak van de Bomvrije Kazerne, met het doel de Boulevard daar en bij het haventje van Meier door te trekken. Hij beschouwde deze plannen echter als onvol doende en wijst op 'den Vlaamschen daden drang aan de zo nabije Vlaamsche kust'. Als Mets geweten zou hebben tot welke bouwkun dige uitwassen die dadendrang aan de Belgische kust heeft geleid, dan zou hij zeker andere woorden hebben gekozen. Ik vraag mij trouwens ook af of hij met de huidige ontwik kelingen aan de Boulevard - een goedaardige vorm van Atlantikwall - gelukkig geweest zou zijn. Terug naar het artikel. Uiteraard ontbreekt daarin burgemeester Van Woelderen niet 'bezig het kleinood Vlissingen in goud te van- Den Spiegel, april 1999 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 21