Quirinus Harder (1801-1880), bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen Hoe deze gedreven burger van Vlissingen de grootste gietijzerontwerper bij de marine werd Douwe Hoendervanger Op nog geen dertienjarige leeftijd begon Quirinus Harder in 1814 als sjouwer op de Rijkswerf te Vlissingen. Tien jaar later was hij opgeklommen tot klerk en in 1836 staat hij te boek als tekenaar eerste klasse bij de Rijkswerf. In 1854 werd Q. Harder benoemd tot bouwkundige bij de Dienst van het Loodswezen. Q. Harder ontwierp in totaal meer dan vijfentwintig kustlichttorens, waarvan tien voor de Nederlandse kust en zestien voor het voormalige Oost-Indië. Daarbij kwamen nog eens tientallen kleinere lichtbakens en een aantal zeekapen van zijn hand. Tot op 79-jarige leeftijd was Q. Harder werkzaam als bouwkundige. Ruim een eeuw later worden de werken en het leven van deze veelzijdige ambtenaar bij de marine nauwkeurig onder de loep genomen in een kunsthistorische scrip tie aan de universiteit van Nijmegen, die deze zomer klaar moet zijn. Hier volgt alvast een resumé met nog nooit gepubliceerde gegevens over deze bevlogen bouwkundige. Het Keizershoofd De boulevard is zonder twijfel het indruk wekkendste plekje van Vlissingen. Dag en nacht passeren hier schepen op een steen worp afstand van de kust. Op het Keizershoofd is het altijd een drukte van belang. Op het bankje voor Michiel de Ruyter zit bijna iedere dag een aantal gepensioneerden met hun ogen op de mon ding van de Westerschelde gericht. Voor hen staan toeristen zich te vergapen aan het imposante standbeeld van de zeeheld De Ruyter. Het felrood geschilderde licht baken dat al meer dan een eeuw een vast baken op de boulevard is, wordt vaak door de toeristen overgeslagen. Ook de vaste bezetting voor het standbeeld van De Ruyter is immuun geworden voor het lichtbaken. Gespannen kijken zij tussen de ijzeren constructie van het torentje door om aan de overkant van de Schelde te zien welke kustvaarder er binnenloopt met bestemming Terneuzen of Antwerpen. Slechts een paar kinderen hebben in het torentje, nog niet voldaan na een bezoek aan Het Arsenaal, een klimattractie gevonden. Nee, dit lichtbaken is geen beroemdheid. Het is een van de vele indu striële bouwwerken die jarenlang trouw hun taak hebben vervuld zonder dat er ook maar iemand verder acht op heeft geslagen. Het is jammer dat er over dit lichtbaken zo weinig is geschreven. De mensen die het wel hebben aangedurfd zich verder te verdiepen in het verleden van het baken kwamen tot verschillende dateringen. In dit artikel zal ik een over zicht geven van het leven en werk van Quirinus Harder. In het artikel zijn veel nieuwe feiten verwerkt. Aan het eind van dit artikel hoop ik tevens het lichtbaken op de boulevard in een ander licht te zet ten. Vlissingen Quirinus Harder werd geboren op 13 okto ber 1801 te Rotterdam. Zijn vader, Frederik Harder was getrouwd met Helena Elisabeth van Loon en werkte als hofmeester bij de marine. In 1814 verhuis de het gezin naar Vlissingen. Op nauwe lijks dertienjarige leeftijd begon Quirinus als sjouwer bij de Rijkswerf van de marine in Vlissingen. Tien jaar later klom Harder op tot klerk en in 1836 was hij Teekenaar eerste klasse'. Intussen was Harder in 8 Den Spiegel, juli 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 10