Boekennieuws Aafke Verdotik-Rodenhuis Gelezen worden ze ontelbre malen, Al was de inhoud haast vooruit geweten, Van 't zelfde levensstof in alle talen En op den duur tot op het woord versleten Toch weer ontvoud, na 't eenzaam avondeten, Des nachts op wacht, te kooi en na 't verhalen, Voor hen die zoveel eenzaamheid verbeten Is uit die letters leeftocht nog te halen. Tusschen lieve en liefhebbende steeds staat er Van kroost, huis, dorp en eiland weer 't alleen Bij trouw, geboorte en dood gevarieerd relaas. Na tal van reizen is het of een waas 't Bekende aan land omhult, men is alleen En hoort bij 't schip en houdt het met het water. Uit: Slauerhoff, Brieven op zee Dit gedicht van Slauerhoff kwam ik tegen in een bijzonder boek, Het barkschip Amicitia door Ton F. J. Pronker, uitgave De Prom, 1998. Niet zo verwonderlijk want de dichter- schrijver-scheepsarts was familie van de auteur. Bovendien geven zijn gedichten de sfeer weer die ook spreekt uit het boek: heimwee naar wat was. lichtmatroos tot kapitein en de schepen waarop hij voer. De schrijver neemt het barkschip 'Amicitia', of liever een schilderij daarvan als uitgangspunt, maar het boek vertelt heel veel meer dan de geschiedenis van dit schip. De 'Amicitia' wordt te water gelaten in 1885 en door brand verwoest op 19 maart Voorgoed is 't zacht, sierlijk gebogen hout Geweken voor het harde en stijve staal, Zeilschepen zijn nu schimmen uit een oud En vaak gedaan, nu gansch vergaan verhaal. Uit: Slauerhoff, Lof der Stoomvaart Het is een bijzonder boek, ook nog eens zo'n 700 bladzijden, omdat het de geschie denis geeft van de grootvader van de auteur, kapitein ter grote zeilvaart Teunis Pronker (1864-1949), maar ook omdat het een stuk Nederlandse maritieme geschie denis geeft uit de periode dat de zeilvaart verdwijnt en de stoomvaart opkomt. Het verhaal over grootvader Teunis Pron ker wordt met veel liefde en waardering verteld, zijn carrière van kajuitsjongen, 1903, in Blaye, een plaats in de monding van de Gironde. Grappig is dat dit voorval ook in een ander interessant boek terug te vinden is name lijk in Kromsluiting in de ijzers door E.A. Bik en D. Roos, uitgave De Bataafsche Leeuw, 1995. Dit boek beschrijft uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij). Deze Raad gaf een kapitein van een Nederlands zeil-of stoomschip de bevoegd- Den Spiegel, juli 1999 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 21