Museumnieuivs heid om maatregelen te nemen om veilig heid, orde en tucht aan boord te handha ven. Zoals de titel van het boek al aangeeft waren hier stevige maatregelen mogelijk. De Raad van Tucht werd opgeheven in 1909 en vervangen door de huidige Raad voor de Scheepvaart. In dit boek komt ook de brand op het bark schip 'Amicitia' voor. Het schip vervoerde een lading nafta in tussendeks gestuwde vaten. Opdracht aan de Raad was te onderzoeken of deze scheepsramp met als gevolg het verlies van de 'Amicitia' veroor zaakt was door nalatigheid van kapitein Pronker. Dit bleek niet zo te zijn. Naast zelfontbranding of zelfontploffing bleek er geen reden te vinden die deze ramp ver oorzaakt zou hebben. Voor liefhebbers van maritieme historie vertellen beide boeken boeiende verhalen. Een zilte achtergrond is niet noodzakelijk. Om gefascineerd te raken door de zee en schepen is een voorgeslacht van zeevaar ders niet nodig. Jan Prins, pseudoniem van Christiaan Louis Schepp, werd gebo ren in 1876, in Rotterdam. Hij kwam uit een familie van zakenlieden, maar wist al heel jong dat hij wilde varen. Als jongen raakte hij onder de indruk van de schepen aan de Rotterdamse havenkant. Hiervan getuigen de volgende regels uit zijn Ode aan Rotterdam uit 1937, die ik graag tot slot van dit wat nostalgische stukje wil citeren. Door heel de stad heb ik gezworven Maar aan de kaden toch het meest Daar lag de stoet uit alle streken De klipper en de keulenaar Het driemastschip, zijn tuig ten hemel En de ertsboot, vol en breed en zwaar De Lloyd-vloot, met provincienamen, (fragment) Aafke Verdonk-Rodenhuis Tentoonstellingen Op 4 juni jl. is de expositie Vuurtorens in de kunst geopend. Er wordt werk getoond van verschillende hedendaagse kunste naars die zich door vuurtorens lieten inspireren. Vuurtorens spelen in de communicatie tussen schepen en de wal een belangrijke rol. Zij vormen een veilig baken. De gebouwen zijn vaak indrukwekkend in omvang en door hun vormgeving. De deelnemende beeldende kunstenaars verbeelden het karakter, kleur en vorm van de vuurtorens op verschillende ma nieren: nautisch-industrieel, als spel van zonlicht en schaduw, als abstracte compo sitie van vorm en kleur. Ook zijn enkele ontwerpschetsen en werk tekeningen van het door professor Oxe- naar ontworpen bankbiljet van 250 gul den, met de vuurtoren van Renesse daarop, te zien. De tentoonstelling is te zien in het Stedelijk Museum Vlissingen, tot en met 31 oktober 1999. De tentoonstelling Schatten uit de Schel de over de wrakopruiming in de Wester- schelde, in samenwerking met Rijkswa terstaat ingericht, is nog steeds te bekijken. Het is een expositie waarbij op een speelse wijze zeer veel informatie wordt gegeven. 20 Den Spiegel, juli 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 22