Ar chief nieuws Nieuw aanwinsten De expositie met werk van de Vlissingse kunstenaar Frans Maas, afgelopen perio de in het museum, heeft veel belangstel ling getrokken. De publiciteit die de ten toonstelling kreeg, heeft het museum vier werken van Frans Maas opgeleverd. Van een nichtje van Frans Maas, mevrouw Van de Bulck, is een stilleven afkomstig. Ook de scheidend directeur van de Werkplaatsen Walcheren, de heer J. de Looff, heeft zich ingespannen drie werken van Maas aan de museumcollectie toe te voegen. Het gaat hier om een stilleven, een fantasiestad en een zeegezicht. Van Ger Jacobs, leider van de Vlissingse Kunstkring Het Zuiden zijn vijf portretten, geschilderd door twee van zijn leerlingen, vier door de heer Schoenmaker uit Zoutelande en een door Cees van der Burght door het museum verkregen. Van Cees van der Burght zijn al tal van schilderijen, tekeningen, schaalmodellen, de Tweede Wereldoorlog betreffende, in het museum aanwezig. In de afgelopen maanden is deze collectie aangevuld met een aantal schilderijen van de molens van Westkapelle vlak na en tijdens het bom bardement van 1944. Uit de erfenis van Arie Smit, oprichter van de werf De Schelde, is het museum na het overlijden van zijn dochter een fraai schil derij rijker geworden. Het gaat om een afbeelding van de rede van Vlissingen. Het werk is waarschijnlijk geschilderd door Eugene Wolters en heeft overeenkomsten met werk van andere maritieme schilders als J.H. en W.J. Schütz. Dit laatste schilderij is tentoongesteld op de tweede verdieping. De andere kunnen op dit moment door plaatsgebrek niet getoond worden, maar zullen te zijner tijd te zien zijn. Activiteiten Op 27 mei is de algemene ledenvergade ring gehouden, met aansluitend een lezing door de heer A.H. van Dijk. In de volgende Spiegel hiervan verslag. De rondleidingen, afgelopen periode elke zondagmiddag, zijn nu op aanvraag moge lijk. De zeer enthousiaste vrijwilligers verzor gen graag een rondleiding, met als onder werp de VOC en wrakopruiming in de Westerschelde. Na de zomer gaan de rondleiders zich ver diepen in de stadshistorie en zal het aan bod daarmee worden uitgebreid. Ad Tramper Tentoonstelling De Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting te Vlissingen en omlig gende gemeenten viert dit jaar haar 90- jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt er een boek met de titel: Vlissingen Bijzonder Wonen, waarin de geschiedenis van de woningbouwver eniging uit de doeken wordt gedaan. Ook de algemene geschiedenis van Vlissingen komt ruimschoots aan bod. Daarnaast is er voor de huurders en genodigden van de VW op 3 juli in de Hogeschool Zeeland voor de duur van één dag een tentoonstel ling te zien die een beeld schetst van wonen in Vlissingen in de afgelopen negentig jaar. Hiervoor worden drie woon kamers ingericht met foto's en meubilair uit bepaalde periodes. Zo is er een kamer uit de jaren dertig, een kamer uit de jaren vijftig en zestig en een kamer uit de jaren zeventig te zien. Vanaf 12 juli t/m 27 augustus 1999 zal deze tentoonstelling in het Gemeentearchief Vlissingen te zien zijn. De openingstijden zijn: maandag t/m don derdag van 09.00-16.30 uur. Het bezoek adres is: Hellebardierstraat 2 te Vlissin gen. Den Spiegel, juli 1999 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 23