Een schip op strand een baken in zee Aafke Verdonk-Rodenhuis Dit spreekwoord duidt op een gevaarlijke situatie waarvoor het gestrande schip de langsvarende schepen waarschuwt. Een levensgevaarlijke situatie, veroorzaakt door stroming, ondieptes, zandbanken enz. Om te zorgen dat de zeeman veilig thuis vaart, kennen wij al eeuwenlang boeien, bakens, vuurtorens langs de kust, immers een gewaarschuwd man telt voor twee. Vuurtorens spreken tot de verbeelding. Zij roepen een gevoel op van verlatenheid door hun ligging, maar geven ook veiligheid. Voor veel kunstenaars vormen vuurtorens een bron van inspiratie, hiervan getuigt de tentoonstelling 'Vuurtorens in de kunst' die tot en met 31 oktober te zien is in het Stedelijk Museum Vlissingen. Deze Spiegel gaat in verschillende artike len in op het thema vuurtorens, bakens, behouden thuiskomst. Ook de contacten met 'thuis' via brieven en de gevoelens van nostalgie die de scheepvaart uit de periode van de overgang van zeilschepen naar stoomschepen oproept komen aan bod. De Uchtopstand op Boulevard de Ruyter met de uitkijk voor het Belgische Loodswezen, ca. 1960. (foto Gemeentearchief Vlissingen, collectie Schroevers) 2 Den Spiegel, juli 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 4