Fosfor in de Zaaihoek A.H. van Dijk Toen ik laatst met de hond op het strand bij Zwanenburg liep zag ik daar naast een paal hoofd een zwaar verroeste stalen koker waar een dikke bruine korst zand op vastgekoekt zat. Aan het uiteinde zat een bronzen ontstekingsknop, waaraan ik direct de fosfor-rubber brandbom herkende waar we in de oorlog zo lekker mee hadden gekliederd, al leek deze wel een stuk kleiner. Het was me al vaker opgevallen dat dingen van zo lang geleden bij het weerzien kleiner lijken dan in je herinnering. Thuis gekomen heb ik het voorval opgezocht in mijn oorlogsdagboek en de maten bleken precies te kloppen. Hier volgt dat verhaal. In de oorlog moest alles heel goed verduis terd zijn, anders had je kans op een flinke bekeuring of je schrok omdat een passe rende Duitse patrouille 'Licht aus! Licht aus!' begon te brullen. Maar voor het sla pen gaan trok ik altijd de rolgordijnen van dik zwart papier omhoog om toch maar niets van de nachtelijke luchtoorlog te missen. De nacht van 16 april 1942 was zo'n onrus tig nachtje. Rond één uur waren er voort durend zwaaiende zoeklichten en werd er geschoten boven Oostende, maar dat ebde weg nadat een Britse bommenwerper was neergeschoten. Om kwart over vier schrok ik weer wakker van een geweldig gefluit, gevolgd door een twintigtal zwakke ont ploffingen. Het was nog donker, maar ik gooide de openslaande deuren open omdat ik dacht dat er een serie thermietbrand- bommen op het voetbalveld was gevallen (waar nu Ter Reede staat), maar er was niets te zien. Even later begonnen er in de hoge bomen overal kleine vlammetjes te flakkeren, zoals kaarsjes in een kerst boom. Het was echter verder weg te doen, rich ting Koudekerke, op zo'n vijfhonderd meter afstand. Het was een nieuw soort brandbom die we in Vlissingen nog nooit hadden gezien. Na enige tijd ontstond er een echter brand en na lang wachten kwam de grote grijze bluswagen van de Duitse Feuerwehr langs rijden, even later gevolgd door onze eigen rode brandweer auto. We wilden wel graag gaan kijken maar het was spertijd en we mochten dus niet buiten komen. Pas na vijven was de brand geblust en zag je alleen nog maar het licht van de schijnwerpers. De volgen de morgen bleek dat de schuur van J. Aarnoutse was afgebrand, evenals de bovenverdieping van zijn boerderij op de hoek van de Koudekerkseweg en de Zaaihoekweg (ongeveer waar nu de Sint Maartenlaan ligt, bij de ingang van het woonwagenkamp). In de omgeving zaten tegen de tachtig diepe, ronde gaten in de grond waar rook uit opsteeg die verschrik kelijk naar fosfor en benzine stonk. Als je daar in peurde begonnen de scherven direct te branden. De blikken staarten met de vinnen lagen rondom verspreid. Bij het ontploffen van de springlading werd ken nelijk het achterdeksel van de bom afge slagen en de plakkerige rubberblubber in het rond geslingerd. Door de daarin opge loste fosfor gingen al die klodders solutie branden. y Staart. L\ i ycu/f^fié /<y firar, of- e/(,oi~5mn2 l-frj x/tic.-, s- se-**/.4 v"': fa tfe. bom f>/o ft JAct <ja4*a/te by^e /-scbr'efer Cn +vo r-d£ /r> be u a/ e r u S 6 acr-cf, af/'a by "Het- fu<z/icr a af b Opengewerkte tekening van een fosforbom (tekening A.Hvan Dijk) 10 Den Spiegel, oktober 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 12