Onderkomens voor de brandspuiten van de gemeente Vlissingen A.J. de Smit Nu de brandweerkorpsen van Vlissingen en Middelburg per 1 januari 1999 zijn opgegaan in een gewestelijke brandweer zal er aan de Stromenwijk te Middelburg een geheel nieuwe brandweercentrale worden gebouwd. Ook de regionale brandweer en politie, alsmede de ambulancediensten vinden hier een onderkomen. Daarnaast komen er enkele nieuw brand- weeruitrukposten. Een op de Zaaihoekweg in Vlissingen en een bij het viaduct aan de Ritthemsestraat te Oost-Souburg. Ook de post in de Van Dishoeckstraat blijft voorlopig nog bestaan. Het brandspuithuisje aa?i de Simon Stevinstraat, 1972 (foto J. Schroevers) Ordonnantie op de brandspuyt We willen in dit artikel de onderkomens van de brandweerspuiten belichten. Een van de oudste gedrukte brandverordenin- gen in Vlissingen dateert uit 1746. Deze is verdeeld in drie delen. In deel één gaat het over de brandpreventie. Het tweede deel behandelt de voorschriften hoe te handelen bij brand en het derde deel gaat over de behandeling van de brandspuit, perspomp en over het bewaren van brand- emmers bij particulieren. Uit de ordon nantie blijkt dat er twee brandspuiten in de stad aanwezig waren. Om deze spuiten te kunnen bergen moest er een ruimte gemaakt of gevonden worden. Brandspuit Den Spiegel, oktober 1999 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 15