Excursie 24 april en 1 mei 1999 naar Den Bosch Leo Speckens Onze excursie stond dit jaar in het teken van de stad Den Bosch. Vorig jaar brachten Janny Wandel en bovengenoemde een oriënterend bezoek aan de stad. Ons uitgangpunt was de pas geopende rondvaart op de Binnen-Dieze onder de stad 's-Hertogenbosch door. Omdat pas op 24 april weer met rondvaar ten begonnen zou worden, werd er voor een vrij late excursiedatum gekozen. Helaas ging er in Den Bosch met onze aanmelding iets mis. Op het laatste moment is er toen een goed alternatief gevonden in een prima verzorgde rond vaart over de Dommel en de Buiten-Dieze. Van heel wat deelnemers heb ik later ver nomen dat zij de rondvaart zeer gewaar deerd hebben. De dag werd geopend met koffie en een Bossche bol. Dat liet iedereen zich best smaken. Na een tweede kop koffie liepen we richting Sint Jan, daar ontmoetten we onze gidsen. Op 24 april werd er een bezoek gebracht aan het interieur van de St. Jan. De groep werd in drieën gesplitst. Op 1 mei was de kerk binnen niet te bezichtigen in ver band met een Mariafeest en moesten we ons tevreden stellen met een explicatie over de buitenkant van dit indrukwek kende gebouw. Omdat er die dag maar één gids beschikbaar was, nam deze man de hele groep van 40 mensen maar onder zijn hoede en verzorgde hij een buitengewoon interessante rondleiding. Tot slot brach ten we nog een bezoek aan een expositie ruimte waar onze gids uitleg gaf over de restauraties door de eeuwen heen. Hier kon je ook duidelijk zien dat sommige beelden al minstens voor de vierde keer werden vernieuwd. De drie voorgangers stonden daar tentoongesteld. Na de middagpauze volgde de rondvaart. Op 24 april volgde op de rondvaart een stadswandeling o.l.v. de drie gidsen. Tijdens deze rondwandeling werd een bezoek gebracht aan het Noord-Brabants Museum waar vooral onze aandacht werd gevraagd voor de geschiedenis van de stad. Op 1 mei, de dag dat we maar één gids hadden, brachten we na de rondvaart gelijk een bezoek aan het Noord-Brabants Museum, waar onze gids een uiteenzet ting gaf over de ontwikkeling van de schil derkunst door de eeuwen heen. We had den het wel bijzonder getroffen met deze man. Ik denk dat het, bij nader inzien, helemaal geen nadeel was dat we maar één gids hadden. Niemand zal deze bekwame gids hebben willen inruilen voor een andere. Als ik de reacties van de deelnemers aan beide excursies goed inschat dan mag ik er van uitgaan dat we mogen terugzien op twee goed geslaagde excursiedagen. Als Den Spiegel, waarin dit verslagje staat, verschijnt, zullen Janny en ik ons al weer volop bezighouden met de reis van het jaar 2000. Die voert ons in ieder geval weer richting België of misschien nog wat zuidelijker. U hoort nog van ons. 18 Den Spiegel, oktober 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 20