In memoriam Nicolaas Veldhuis AcLrie Meerman Op 23 juli 1999 overleed in een verpleeg huis te Leusden op 82-jarige leeftijd de heer Nicolaas Veldhuis, voormalig gemeentearchivaris van Vlissingen en Veere en conservator van het Stedelijk Museum te Vlissingen. Hij werd in Groningen geboren en verhuis de in 1935 naar Vlissingen, waar hij in dienst trad van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. In 1963 verliet hij deze werkkring om aan gesteld te worden als cultureel ambtenaar in Vlissingen, in het bijzonder belast met werkzaamheden voor de Gemeentelijke Archiefdienst en het Stedelijk Museum. Nadat hij zijn studie voor wetenschappe lijk archiefambtenaar 2e klasse succesvol had afgerond, werd hij in 1967 benoemd tot gemeentearchivaris van Vlissingen in combinatie met het archivarisschap van de gemeente Veere en het conservator schap van het Stedelijk Museum in Vlissingen. Tot aan zijn afscheid in 1980 heeft hij deze combinatiefunctie uitgeoefend, waarna hij nog enige tijd als gemeentearchivaris in Veere werkzaam is geweest. Naast zijn ambtelijke loopbaan was hij van 1946 tot en met 1979 voorzitter van de Vlissingse Oratoriumvereniging. Nicolaas Veldhuis is op 29 juli 1999 in Vlissingen begraven. Archivaris en conservator N. Veldhuis met hoed) aan het werk bij opgravingen op het ter rein van de Karolingische Burcht te Oost-Souburg, 1970. Links op de foto archeoloog ir. J.A. Trimpe Burger (foto A. van Wijngen) Den Spiegel, oktober 1999 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 25