Inleiding Aaflte Verdonk-Rodenhuis In deze Spiegel nog eens aandacht voor gebeurtenissen uit een periode die 55 jaar geleden afgesloten werd. De Tweede Wereldoorlog was voor Vlissingen een periode die gekenmerkt werd door bombardementen. Nu is Vlissingen door de eeuwen heen vanwege de ligging aan de monding van de Westerschelde doel voor oorlogs handelingen geweest, maar de periode 1940-1944 is voor veel Vlissingers nog zeer aanwezig. Zij leefden met luchtalarm en schuilkelders. Door de bombardementen die de hele bezettingsperiode plaatsvonden zijn veel burgerslachtoffers gevallen. In archief stukken onder andere van de lucht beschermingsdienst, maar ook in persoon lijke verslagen, dagboeken is hier veel informatie over te vinden. In deze Spiegel zeer persoonlijke herinne ringen aan deze periode. Brandweerlieden hadden bij de hulpver lening na een bombardement een belang rijke taak. Daarom en omdat de brand weer Vlissingen per 1 januari 1999 is opgegaan in de gewestelijke brandweer, ook weer een afsluiting van een periode, een verhaal over de verschillende onder komens van de Vlissingse brandweer. Vooral tijdens de oorlog moest vanwege de bombardementen nogal eens naar een andere locatie worden uitgeweken. vooral waar het gaat over de locaties van de getroffen huizen en de slachtoffers die daar zijn gevallen. Het verhaal zoals u het hier aantreft is in verband met plaatsing in deze Spiegel iets ingekort, met name het gedeelte over de slachtoffers en hun verhaal vindt u hier niet compleet terug. Het volledige verhaal van de heer Palmkoeck is in het archief in te zien. Een bewogen zomeravond, 19 augustus 1943, slechts vier dagen na een andere bewogen zomeravond, 15 augustus 1943. Toen kwam een bom op een schuilkelder terecht. Iemand die dit als jongen over leefde, Louis Muller, heeft hier zijn ver slag over geschreven. (Materiaal is in het Gemeentearchief) Hij eindigt met de zinnen: 'Ik had het overleefd. Ik zal het zolang ik leef nooit vergeten.' Ook de heer Palmkoeck geeft in zijn ver slag op heel persoonlijke wijze weer dat na zo'n ingrijpende gebeurtenis als een bombardement leven niet zo vanzelf sprekend meer is. Jeugdherinneringen aan een bewogen zomeravond in oorlogstijd Het verhaal van de heer G.F.P. Palmkoeck over het bombardement op Groot Abeele is naast een heel persoonlijk verslag ook een zeer uitgebreid document. Dit laatste Den Spiegel, oktober 1999 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 5