Jeugdherinneringen aan een bewogen zomeravond in oorlogstijd Bombardement op Groot Abeele 19-08-1943 G.F.P. Palmkoeck Toevallig kon ik onlangs een pas verschenen boek inzien, getiteld 'Mission 85, a milk run that turned sour' van de auteur Ivo M. de Jong. De schrijver heeft onderzoek gedaan naar onder meer de achtergronden en het verloop van bombardementen op vliegvelden in Zuid- West Nederland op 19 augustus 1943, in de Tweede Wereldoorlog. Het boek is in het Engels en het deel dat gaat over een bombardement op het vliegveld Vlissingen trok mijn aan dacht. Dit vliegveld was sedert de meidagen van 1940 in gebruik bij de Duitse Luftwaffe. Op een van de foto's in het zeer fraai uitge voerde boek zag ik een cluster pluimen van ontploffende bommen bij het kruis punt Abeelseweg/Nieuwe Vlissingseweg. Ik realiseerde me dat ik op datzelfde moment daar gestaan had in de Duitse bunker die nu nog bestaat. Dit samenval len van mijn persoonlijke ervaringen en de beschreven gebeurtenissen trof mij. Zeker toen ik in een lijst van slachtoffers mijn familienaam tegen kwam. Het was mij natuurlijk wel bekend dat er een tante van mijn vader was omgekomen. Na een gesprek met de gemeentearchiva ris heb ik besloten over dat wat ik me herinner uit die tijd te vertellen, gecombi neerd met de inhoud van de archiefstuk ken van de Lucht-beschermingsdienst Souburg en wat de heer De Jong beschrijft. Ik wil me beperken tot wat mij bekend is over de gebeurtenissen in de buurtschap Groot Abeele. Ik woonde in die dagen aan de Nieuwe Vlissingseweg 151 op ongeveer twee honderd meter afstand van enkele ver woeste huizen op lokatie B van kaart 3. Mijn ervaringen betreffen dan ook voorna melijk hetgeen zich aan de westzijde van het Kanaal door Walcheren heeft afge speeld. De opdracht en het vertrek van de vliegtuigen Nadat op zondag 15-08-1943 het vliegveld Vlissingen bij daglicht door de Amerikaanse luchtmacht als tweede doel was aangevallen - waarbij in de buitenwij ken van de stad 41 doden vielen te betreu ren - kreeg vier dagen later de 102e Combat Wing van deze luchtmacht een nieuwe opdracht om in eerste instantie militair belangrijke installaties bij Brussel aan te vallen. Gezien het povere resultaat van de eerste aanval op het vliegveld kwam het opnieuw op de doelen- lijst van de opdracht voor 19-08-1943 als tweede 'target'. De aanval zou ook nu weer bij daglicht worden uitgevoerd en daartoe vertrokken drie Bomb Groups van ver schillende Engelse vliegvelden rond 15.30 uur plaatselijke tijd. Bij het passeren van de Engelse kust werd de gevechtsformatie gevormd waarin standaard werd gevlogen. Dit keer waren het 58 viermotorige toe stellen van het type B-17, die in drie groe pen vlogen, Bomb Group 92, 305 en 306. Een Bomb Group was opgedeeld in drie squadrons. Deze vlogen op verschillende hoogten. Zowel in zijaanzicht als van de onderkant gezien vormden de buitenste toestellen van de gehele Bomb Group een V-vorm. Deze Combat Wing 102 kreeg bij het nade ren van de vijandelijke kust boven 4 Den Spiegel, oktober 1999

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1999 | | pagina 6