een paar kleine kinderen wat speelgoed meenamen. Ze kwamen er met een repri mande vanaf. Eén proces verbaal werd op gemaakt voor een achttien- en een negen tienjarige Vlissinger, die al eerder met de politie in aanraking kwamen. Zij werden opgepakt wegens plundering. Met moeite hebben de jongens Meerman de toonbank tegen de gevel van groentehan- del Stouthart geparkeerd en een agent ge waarschuwd. Een overwinning op het wa ter. De door het water voortgedreven Citroën was hun volgende uitdaging. De Traction Avant bleek echter te zwaar; hier won het water. De volgende dag zat het luxe ver voermiddel in de put voor Boekhandel Bikker. Ook Adri Meerman heeft 's maandags met zand gesjouwd en de dagen erna schoon gemaakt bij zijn oom Jo Aarnoutse, chef van Albert Heijn op de hoek van de Kleine Markt en de Sint Jacobsstraat. Maar met zand gesjouwd, zoals eerder opgemerkt, dat deed 'minstens half Vlissingen.' Overzicht van voorkomende adresseringen en winkels: - Badhuisstraat 3, hotel-restaurant Royal, eigenaar J. Vermeul - Badhuisstraat 10, hoek Glacisstraat, groenten en fruit A.P. Stouthart (thans cafetaria De Hoek) - Badhuisstraat 13, hoek Verlengde Glacis straat, fietsenzaak F.C. van der Hout (la ter Wijkhuis, thans Roose) - Badhuisstraat 15, hoek Verlengde Glacis straat, boek- en kunsthandel C.A. Bikker - Badhuisstraat 25, huisarts dr. H.C.A. Detmar - Betje Wolffplein, hoek Aagje Dekenstraat, bushalte Stoomtram Walcheren, voor de PZEM informatiehai - Boulevard Bankert 106, pension Voer- mans - Groenewoud 36, hoek Dortsmansstraat, kapper P.M. van Beers - Kleine Markt 9, hoek Sint Jacobsstraat, Albert Heijn - Nieuwendijk 9, sporthuis Olympia, J. Goedbloed - Nieuwendijk 19, hoek Lombardstraat, kapsalon J.l. de Smit - Nieuwendijk 25, lingeriezaak gezusters Motké - Nieuwstraat 32-34, garage en taxibedrijf Lein Geense - Walstraat 11-15, Bischoff n.v. - Walstraat 44, hoek Groenewoud, kan toorboekhandel fa. Frans Timmerman - Walstraat 50, winkel in huishoudelijke artikelen Buis de Koning - Walstraat 58, Provinciale Zeeuwse Cou rant - Walstraat 81, opticien P. Tilroe - Walstraat 105, schoenmakerij L. de Pag- ter Bronnen: Koen Aartsma, Nederland en de zee, Wageningen 1978 Gemeente Vlissingen, Adresboek, 1940 en 1957 - Ds. H. Johannes, 'dit Vlissingen', in: Euangelisch- Luthers Weekblad, april 1953 - Selma Leydesdorff, Het water en de herinnering, Amsterdam 1993 Nationale (Jitgave, De Ramp, Amsterdam 1953 Provinciale Zeeuwse Courant, 2 t/m 10 februari 1953 Kees Slager, De Ramp, een reconstructie, Goes 1992 (geschreven) herinneringen van en interviews met Corrie Blankaert-de Smit Ko Deij Adri Meerman Adriaan de Smit Nel Timmerman-Huige Johan Vermeul 10 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 12