De watervloed in de louwmaand van 1808 Adri Meerman Op zondagmiddag 27 oktober 2002 is er sprake van een bizarre samenloop van omstandigheden. Langs mijn raam banen zich hulpdiensten met loeiende sirenes een weg door een storm met windkracht elf. Ik waan me veilig en zit ontspannen in mijn werkkamertje en lees enkele bronnen door ter voorbereiding op het schrijven van dit artikel. De satellietbeelden op mijn computer maken mij er echter niet geruster op en ik besluit te doen wat elke rechtgeaarde Vlissinger in zo'n geval doet naar de boulevard!!! Een blikkerige stem uit de luidspreker van een politiewagen gebiedt echter iedereen de boulevard te verlaten. De burgemeester had, in verband met de naderende storm van orkaankracht, terecht een noodverordening uitgevaardigd. In de nacht van 14 op 15 januari 1808 waren er noch hulpdiensten, sirenes, satelliet- beelden noch noodverordeningen die de arme Vlissingse bevolking konden waarschuwen voor het naderende onheil. Vlissingen in de Franse tijd Onheil was er overigens al genoeg in het kleine haven- en vestingstadje Vlissingen, dat in 1808 ongeveer 6000 zielen telde. In 1793 brak de oorlog uit tussen de Repu bliek en Frankrijk waarna het snel gebeurd was met de onafhankelijkheid. Toen het jaar 1794 ten einde liep, stonden de Fran sen al in Zeeuws-Vlaanderen reikhalzend uit te kijken naar de overkant. Het gewest Zeeland besloot binnen de kortste keren zelfstandig een capitulatieverdrag met de Fransen te sluiten met (voor de Zeeuwse bewindhebbers) als belangrijke voorwaar de dat zij in hun functie gehandhaafd zou den blijven. Dit besluit paste overigens naadloos in de 'Fluwelen Revolutie', die de overgang van de Republiek naar de Franse overheersing kenmerkte. Het is echter de vraag in hoeverre de gemiddelde burger van Vlissingen zich na het op 16 mei 1795 in Den Haag gesloten 'Tractaat van Vrede, Vriendschap en Alliantie' de consequenties daarvan realiseerde. Dit verdrag bleek na melijk ver strekkende gevolgen te hebben Januari 2003 (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen)

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 13