bedrag van 50.000 gulden. Uit het gehele land stroomden de 'liefdegaven' binnen. Zoals gezegd werd Vlissingen 24 dagen na deze ramp ingelijfd bij het Franse Keizer rijk. Het zal een weinig feestelijke gebeur tenis zijn geweest. Bronnen: S. van Hoek; Natuur- en geschiedkundige beschrij ving van den verschrikkelijken watervloed tusschen den XlVden en XVden van louwmaand des jaars MDCCCVIIIHaarlem; 1808 J. de Kanter, Phil. Z.; Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15januarij 1808Middelburg; 1808 Extraordinaire Vlissingsche Courant 17 januari 1808 Vlissingsche Courant 20 januari 1808 Haagsche Courant 22 en 25 januari 1808 Koninklijke Courant 4 februari 1808 Haagsche Courant 19 maart 1808 SCHSLDE "Umstiruj. Oude JVfarTU, r M in v, yMarkt - Plattegrond van Vlissingen, 1893 (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen) 16 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 18