Het water en Vlissingen Aafke Verdonk-Rodenhuis Den Spiegel van januari 2003 is geheel ge wijd aan watersnood en de gevolgen voor Zeeland, met name voor Vlissingen. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de ramp van 1953 plaatsvond. Een ramp die veel mensenlevens kostte en de levens van hen die achterbleven veranderde. De ge volgen zijn vijftig jaar na dato nog voelbaar in Zeeland. Ieder die de ramp heeft beleefd, heeft zijn herinneringen, zijn verhaal. Voor mij, ik was vijf en ons gezin woonde in Amsterdam, was de ramp aanvankelijk een grote, oude boom achter ons huis, die was omgewaaid! Toen de radio aanging die zon dagochtend werd alles ineens heel anders. Met terugkijken, herdenken zijn we al enige tijd bezig. Verhalen en herinneringen zijn hierbij het uitgangspunt. Zo was er in september in samenwerking met de Zeeland Nazomerfestivals de voor stelling Coupure, gespeeld door De Allian tie in de polder van Zonnemaire. Nu wordt het stuk in iets gewijzigde vorm gespeeld in theaters. Het gaat hier niet zozeer over de gebeurte nissen in de rampnacht, maar over de 'last van het verleden' in het leven van de over levenden. Hierover gaat ook de film De Ramp die ge ruime tijd draaide in de bioscoop. Het hui dige leven van de overlevenden wordt in beeld gebracht. Ook de komende tijd wordt er nog veel aandacht gegeven aan de ramp van 1953. Zo zal er onder andere in het Zeeuws ar chief vanaf 28 januari 2003 de tentoonstel ling We dachten dat de wereld verging Watersnoodramp 1953 te zien zijn. Ook in Den Spiegel aandacht voor deze voor Zeeland zeer ingrijpende gebeurtenis. Het artikel van Jan Hintzen Watersnood 1953 in Vlissingen verhaalt over de Vlis- singse watersnood. Aan de hand van herin neringen van Vlissingers gaat het verhaal van de stormnacht leven. In De watervloed in de louwmaand van 1808 verhaalt Adri Meerman van een eerdere watersnood. Een relaas over rampzalige gebeurtenissen, die behoorlijk wat slacht offers eisten. Ad Tramper tenslotte gaat terug tot 1304 in zijn artikel Ongehoorde tempeeste: storm vloeden bedreigen Vlissingen, 1300- 1900. Hij beschrijft hoe Vlissingen, stad aan zee, een voorpost in de Schelde-delta, door de eeuwen heen met stormvloeden te maken heeft gehad. Na al deze 'ongehoorde tempeeste' rest mij u, namens de redactie alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Wij wensen u en wie u dierbaar zijn een heel goed, gezond en vooral gelukkig 2003. Ter afsluiting van deze inleiding een gedicht van Hans Warren, Eiland in de stroom, Walcherse verzen Vlissingen, middernacht In de gewassen nacht de grootse flonkerkronen der zeesteden- prikkend briljanten salamander glijdt de ferry nader over een koningsblauw tapijt van golfge- ruis. Zeevogels fluiten wolken en regen los het wier deint zuigend langs de schoeiing. Als knappende schelpen fris carilloneert met uurbellen twaalf de toren, zilt. 2 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 4