voorkomende adresseringen en win kels opgenomen. Volgens het rapport van die ramp nacht had politiecommissaris Van der Mark om half twee opdracht ge geven de bevolking in de binnenstad te waarschuwen. De politie en de brandweer trokken er met een om roep- en een bellenwagen, sirenes en megafoons op uit. Bijna iedereen werd tijdig gealarmeerd: één Vlissinger werd in zijn slaap verrast. In zijn zaak in het Groenewoud verdronk de 69-jarige kapper P.M. van Beers. Aan de zeekant waren twee slachtof fers te betreuren: de 48-jarige F. de Jonge bij het Haventje van Meijer en de heer Verhagen, de kok van pen sion Voermans, bij de Gevangen toren. Nog diezelfde nacht werd onder leiding van burgemeester B. Kolff een crisiscentrum in gericht in het Burgerweeshuis aan de Bad huisstraat. In het Groenewoud werd een hoogzwangere vrouw op een ladder door de brandweer uit haar huis gehaald, door de emoties was de bevalling al begonnen. Ook op de Kleine Markt werd een vrouw met haar pasgebo ren baby uit een bovenwoning gered, 's Zondags wapperde er al een Rode Kruis- vlag op de Bonedijkeschool, waar evacua- tieopvang georganiseerd werd. De marine kwam de binnenstadbewoners met roeiboten te hulp. De vletten manoeu vreerden tussen matrassen, groenten en fruit, gerookte vis, schoenen, lakens en slopen, tafel-kleedjes, ondergoed en grote rollen krantenpapier. In Garage Geense in de Nieuwstraat stond 2.10 meter water, in de Sint Jacobskerk aan de Oude Markt 1.75 meter en in de Lutherse kerk aan de Walstraat 1.70 meter. In de kerken dobberden banken, stoelen, kussens, stoven, bijbels en liedboeken. De voorraad van de Vlissingse middenstand dreef in de straten van de oude stad. Maandagochtend toen het water verdwenen was - met hulp van de pompen van de brandweer stroomde het water via de riole Hoek Nieuwstraat/Walstraat (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) ring gewoon weg - kwam de verwoesting pas goed in beeld. Weggespoelde bestratin gen, hopen puin, stenen en modder en daar tussen huisraad en winkelvoorraden zorg den voor een treurige aanblik. Een ruwe, eerste schatting van de schade in Vlissingen kwam op 6 februari uit op 3.000.000,--. later bleek het meer dan 5.000.000,-- te zijn. Als u zich de televisiebeelden van de over stromingen herinnert in augustus en sep tember 2002 in de stroomgebieden van de Donau, Elbe en Rhóne, weet u wat een overstroming achterlaat. In de gebouwen van de Provinciale Zeeuw se Courant in de Walstraat stond ongeveer 2.00 meter water. Zetmachines, gietappa- raten en rotatiepersen waren onbruikbaar. Toch, de omvang van de ramp was nog nauwelijks bekend, verscheen er op maan dag 2 februari 1953 een nooduitgave van de PZC. 'De nacht van zaterdag op zondag is voor Nederland een zwarte nacht ge weest', opende de krant. Door een samen werking met het Zeeuwsch Dagblad te Goes verscheen in de eerste rampweek een gecombineerde uitgave van beide kranten, vanaf 9 februari werd de PZC gedrukt op de persen van het Rotterdamsch Nieuwsblad. Op 9 maart kon de krant weer in Vlissingen worden gedrukt. Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 6