en moeder De Smit en hun kinderen Bep, Nico en Corrie gewoon naar bed. Rond twee uur werd Corrie de Smit wakker van het kolkende water in de Lombard straat vlak onder haar slaapkamer. Door de brede trechter, Nieuwendijk 21 was na de Tweede Wereldoorlog nog niet herbouwd, bulderde een kolkende wildwaterrivier naar de lager gelegen Nieuwstraat. De kelder onder de kapsalon bestond uit twee delen, gescheiden door een tussen wand met een deur. In het achterste ge deelte, dat alleen bereikbaar was via de voorkelder, lag de kolen- en houtvoorraad. De Smit wilde nog wat kolen halen. Het wa ter kwam echter zo snel dat zijn terugweg afgesneden werd, ook omdat los materiaal en de sterke stroom de tussendeur blok keerden. De opgesloten De Smit schreeuw de om hulp, maar het lawaai van storm en water en het bonken van losgeslagen ma teriaal maakten ieder ander geluid onhoor baar. Toen hij wel erg lang wegbleef, werd de familie ongerust en zoon Nico ging kij ken. Wadend door het ijskoude water kon hij zijn vader op het nippertje uit zijn benar de positie verlossen. Voor en naast Nieuwendijk 19 waren door het geweld van het water putten ontstaan. Het steil aflopende Lombard straatje was een grote draaikolk geworden. Er kwam een waar schuwing van de brandweer: 'Niemand de deur uit.' Maar Goedbloed van sportzaak Olympia ging toch naar buiten want zijn dochter danste die za terdagavond in zaal Concordia aan de Palingstraat. Langs de huizen van de Nieuwendijk ging Goedbloed op weg richting Zeil- markt, heel ver kwam hij niet. Ter hoogte van het Lombardstraatje werd hij door het kolkende water naar de Nieuwstraat gezogen. Het van de Zeehondenwerf afkomsti ge afvalhout had zich inmiddels een weg gebaand naar de Nieuw straat, waar het deuren en ramen kapot beukte. Van Nieuwstraat 27 was de voordeur ook opengeslagen en de waterstroom sleurde Goedbloed naar bin nen waar hij met moeite bij de trap kon ko men. Dat werd zijn redding. Zijn dochter bleef die nacht in Concordia en wachtte op betere tijden. 2.30 uur - Een muur van water Johan Vermeul van hotel-restaurant Royal werd om half drie in de nacht wakker gebeld met de mededeling dat zijn zaak onderliep. Vanuit zijn woonhuis, Badhuisstraat 31, liep hij langs Boekhandel Bikker en een daar geparkeerde Citroën Traction Avant. Via de fietsenwinkel Van der Hout kwam hij bij Royal. Daar was het nog droog; in de Wal- straat zag het er echter anders uit. Bewo ners zagen er een snel wassende water stroom. Kantoorboekhandelaar Clement Timmer man vroeg zich af hoe het verderop in de Walstaat zou zijn. Op de hoek van het Groenewoud woonde zijn moeder boven de winkel. Via de Walstraat was er echter geen doorkomen aan. Timmerman en Vermeul besloten samen een poging te wagen langs het hoger gelegen Scheldeterrein. De Aagje Dekenstraat was op dat moment nog rede lijk beloopbaar. Ze zwoegden via de hoofd- Café De Wijnberg, hoek Groenewoud/Stenen Beer (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) 6 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 8