Kleine Markt (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen; Foto Dert) poort van de KMS over het Scheldeterrein naar de Steenen Beer. Maar verder dan ca fé De Wijnberg kwamen ze niet. Daar stond het water richting Walstraat al zo hoog, dat een verdere tocht zonder hulpmiddelen te gevaarlijk was. Dan maar dezelfde weg weer terug. Dat ging minder vlot. Op de hoek van de Walstraat en de Aagje Deken straat denderde een 'muur van water' met groentekisten en ander materiaal voorbij. Het Betje Wolffplein was een knooppunt van drie waterstromen geworden. Vanuit de Walstraat rondde het water de muur van De Schelde, vanaf de Oprit en uit de Badhuis straat botste een wilde stroom richting Aagje Dekenstraat. De gebundelde water kracht vormde een alles meeslepende vloedgolf. Vermeul kon zich nog net vast grijpen aan de metalen railing bij de bus halte. Langs de huizenkant probeerde hij zijn woonhuis in de Badhuisstraat te berei ken. Op de hoek van de Glacisstraat bij groenteboer Stouthart wilde hij schuin oversteken naar Bikker, toen hij werd toe geroepen door bakker Jan Faber: 'Niet doen, Johan, je verzuipt daar.' Toen het water de volgende dag verdwenen was, zag Vermeul wat Faber had bedoeld. Voor Boekhandel Bikker was namelijk een put geslagen waar tot zijn ontzetting de Traction Avant in lag. De oude mevrouw Timmerman was die nacht 'rustig' boven de kantoorboekhandel gebleven. 3.00 uur - Lijken leken lijken Ook Nel Timmerman-Huige weet van ban ge momenten. Boven de winkel in huishoudelijke artikelen van de firma Buis de Koning, Walstraat 50, woonde het gezin van Gustaaf Timmer man en zijn vrouw Gabriëlle Timmerman- Klijberg met hun zonen Johnny en Willy. De één werkte als tekenaar op het kantoor van de KMS, de ander was corrector bij de PZC. Er werd die nacht nauwelijks geslapen. De familie schrok wakker toen moeder het wa ter door de Walstraat zag stromen. De fietsen van het gezin stonden beneden in de gang. Aan de straatzijde was het hal letje, dan volgden twee traptreden met een gang. Daar stonden drie fietsen; in die tijd een rijk bezit. Willy stormde naar beneden om zijn nieuwe fiets te redden. Hij zag het water overrompelend snel onder de deur en via de brievenbus binnenstromen. De vel gen stonden al onder water. Hij droeg de fiets naar boven en ging meteen terug om de tweede. Die stond al tot de assen in het water, bij de derde tocht reikte het water al tot het zadel. De zee veroverde de binnen stad van Vlissingen! Na het bergen van de fietsen was er weer tijd om naar buiten te kijken. Rond drie uur gaf moeder Timmerman een gil. Ze meen de 'lijken' in het wassende water van de Walstraat te zien drijven. Ze bleven zelfs hangen achter obstakels op de Kleine Markt. Iedereen zag het en was aangedaan. De volgende morgen werd duidelijk dat de Januari 2003 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 9