Je hoort hier verhalen. Aafke Verdonk-Rodenhuis Mensen vertellen verhalen. Niet alle verhalen blijven bewaard. Toch zijn de verhalen bron voor geschiedschrijving. Wat niet wordt verteld is weg. Elke familie kent ook zo haar eigen verha len. Sommige verhalen blijven en andere ster ven uit als niemand ze meer weet. De verhalen die worden opgeschreven blijven leven voor ons. Deze Spiegel is gevuld met verhalen, zelf beleefde verhalen van gewone mensen, zo als Kees Slager het noemt in zijn artikel Het belang van het verhaal. Het gaat hier om 'oral history1, gesproken geschiedenis. Hierbij worden verhalen opgenomen op band, cd of minidisk. Op deze manier blij ven de verhalen bewaard voor later. In deze aflevering van Den Spiegel zijn wij uitgegaan van de verhalen van allerlei mensen, zowel gesproken als geschreven op ansichtkaarten. Dit laatste is uitgangspunt voor Jan Hintzen in zijn artikel Wat anders dan rats, kuch en bonen... korte notities uit 1918 van een sergeant in Vlissingen. Deze notities geven een prachtig beeld van de belevenissen van Bertus van Pelt, gemobiliseerd in Vlissingen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Bandopnames uit het archief onder andere waren uitgangspunt van andere artikelen. Het betreft hier uitwerkingen van opnames van bijvoorbeeld de heer J.L. van Leeuwen, 1912-1995. Hij was in 1948 directeur van het Vismijnbedrijf. In 1952 werd hij burge meester van Brouwershaven en na de her indeling van Schouwen Duiveland burge meester in Oostburg. Ook was hij secretaris van Zeeuwse Visserij Belangen. Van Leeuwen verzamelde van alles en nog wat, de geschiedenis van Zeeland en voor al Vlissingen betreffend. Opnames van zijn verhalen zijn bron voor het artikel Zeehondenwerf, Vissershaven of Parkeerplaats over de Zeehondenwerf. Resten van deze werf zijn nog te zien voor wie een rondje jachthaven, Nieuwendijk doet. Een leuk boek in dit verband is Scheeps werven in Zeeland van A.F. Franken, uit gave van De Koperen Tuin, maar helaas niet meer leverbaar. Hiervoor zult u dus naar de bibliotheek moeten. Ook Jeroen-Martijn Hangoor heeft opna mes van de heer Van Leeuwen gebruikt, maar hij heeft ook zelf mensen geïnter viewd om zo hun geschiedenissen te kun nen vastleggen. Dat dit fraaie verhalen op levert, zal duidelijk worden bij het lezen van het artikel. Ad Tramper schrijft in zijn artikel Pierens op zijn praatstoel: over het Gasthuis ge sproken over de verhuizer Pierens en ook hij gaat uit van de verhalen die deze vertelt. Dan even terug naar de vorige Spiegel: naar aanleiding van het artikel van Ad van Dijk over Onse Vrouwe Staecken wees A.M.J. Schutijser uit Koudekerke ons op het boekje De lieve vrouwtjes van Zeeland uit 1986, waarin een stuk te vinden is over Onse Lieve Vrouw op het Staekske. Ook Vlissingen blijkt een bedevaartsplaats te zijn geweest, evenals Zaragoza. Terug naar deze aflevering van Den Spiegel: Je hoort hier verhalen... Wij hopen dat u er plezier aan beleeft. Rest ons als redactie nog u en allen die be langrijk voor u zijn goede feestdagen toe te wensen en een gelukkig en gezond 2004. 2 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 4