Wat anders dan rats, kuch en bonen.. Korte notities uit 1918 van een sergeant in Vlissingen Jan Uintzen 'Met mij gaat het goed, hoop van u het zelfde' of kortweg 'hartelijke groet, meer bericht volgt'. Oude ansichtkaarten worden bewaard en daarmee ook de kleine berichtjes op de achterzijde. Meestal zijn dat geen diepzinnige gedachten, ze zijn slechts bedoeld als teken van leven. Soms lees je echter bijzonderheden en verhalen over het dagelijks leven. Heb je het geluk een reeks ansichten van één persoon te vinden, dan is er soms een 'pen-history' te distilleren. Enige tijd geleden trof ik een aantal kaar ten uit de Eerste Wereldoorlog van dezelfde afzender, een zekere Mil Serg B.C. van Pelt, Res Bat B 3e Comp, Troepen in Zeeland. Deze Bertus van Pelt was in 1918, zoveel is duidelijk, gelegerd in de Willem lil kazerne in Vlissingen, maar om veiligheidsredenen mocht dat op de kaarten niet vermeld wor den. Eigenlijk was dat onzin, want de kaar ten werden gewoon in Vlissingen op het postkantoor aan de Steenen Beer door de PTT gestempeld, gesorteerd en gebundeld en de berichten werden niet gecensureerd. Zo ontstond op een vijfentwintigtal ansich ten, verzonden aan zijn familie in Dordrecht, in telegramflitsen het sfeerbeeld uit een woelig mobilisatiejaar. Hoewel Nederland neutraal bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog, volgde op 31 juli 1914 wel een algehele mobilisatie als ge volg van de internationale spanningen. Deze mobilisatie bracht vooral in de grens streken grote drukte. Zo werden in bijna el ke Zeeuwse plaats troepen gelegerd. Deze militairen voerden een levendige corres pondentie met de familie thuis, ook bij voorbeeld sergeant Bertus van Pelt. Hij stuurde brieven en ansichten naar huis. De brieven zijn verloren gegaan, alleen de kaarten bleven bewaard. De impressies op die kaarten zijn echter interessant genoeg om in het kader van 'oral history' te publiceren. De ontboeze mingen van Bertus van Pelt schetsen een beeld van zijn leven in 1918. De kaarten waren meestal gericht aan 'Beste ouders, broer en zusters'. Door deze aanhef niet, maar de datum wel te vermelden, krijgen de berichtjes van Bertus van Pelt iets van een kleine kroniek. 26-3-1918 Moeder, wilt u s.v.p. mijn buitenmodel pak en 1 onderbroek, 1 hemd, 1 handdoek en 1 schoon overhemd opsturen. Per trein is het goedkoop. Ik zal de kosten wel terugbeta len hoor. Maar als ik met de Paschen hier blijf, loop ik er fijn bij en maak indruk op de boulevard. 26-3-1918 Nog een kaart voor mijn broer Cor. Het kost toch geen zegel en ik ben dit op de vo rige kaart vergeten. Doe je er een stapeltje schriftenblaadjes bij en stop die tusschen mijn goed. Ik kan dan ook wat meer schrij ven als op een kaart. Mobilisatieeenheid op de trappen van de Willem III kazerne, ca. 1917 (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) 6 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 8