Kniel neder, jonckgesel, kniel neder teere maecht, hier wort op eene tyt u gans ghe- luck ghewaecht. Gods dienaer spreeckt het woort; de se- gen wort geseyt, een yeder siet en bid. Daer is de knoop geleyt.' Het huwelijk werd voltrokken op dinsdag 19 september 1634 in de Vlissingse Sint- Jacobskerk, ruim zeven maanden na Carels eerste brieven. Het zal een mooie herfstdag zijn geweest, en op het moment dat Care! en Jacoba als echtpaar de kerk verlieten, werd een aubade gebracht door enige 'speelluyden' die hen naar het feest zouden begeleiden. Voor het driedaagse huwelijksfeest werden copieuze maaltijden gemaakt, voor ruim 90 personen. En dit werd naar gewoonte aan lange tafels op grote schalen geserveerd, waarvan men zelf kon pakken. Ter afwisse ling van het vele vlees - voor de bruid werd speciaal een lam klaargemaakt, als zinspe ling op haar naam - at men olijven, noten en zuidvruchten en bij de laatste gang wer den suikerwerk, roomkazen en gesuikerde limoenen ter tafel gebracht. En natuurlijk zullen ook de twee okshoofden Rijnwijn er unbts~ <XX~L*8-C- Cl or—tf-> v- tv- 4- 4 iy.til U t '-5 0 4- if i 7-' vi»»*- -vï— «--3 4 a i a - - - - o I f i.é ----- - j4 o oi? tS- - - - 2é- o n.i C C 1 JL b '~0 l C? - - ZT--0 f&vh* zf o .7r. V T" X.4-&- - - Z 0 b rfxH>(--*r <*-1-7 d-X&ro f> - -- - -é- O y O i_. p? - - ér o o I C> l L<t o o t O -■&*- - 0 (__L 'Jz-it— J*11--7 --cf t4c*u-- a (P j» -- - - -Pr O "fo y a-o- -uv c (-&/ o /7 L.é - o i <J r^c/t J St&fr1'-* -\y>i \n- o i o 5%Wtl ,}-7q Rekening voor een stoop (inhoud ongeveer 2,31 liter) olijven en twee stoop rozewater. Verder nog foelie, kruid nagelen, kaneel en 15 pond suiker dat zou dienen voor het maken van de hippocras. Deze kruideniersrekening bedroeg bijna 70 gulden. (Martens 48) April 2004

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 13