meent een projectontwikkelaar apparte menten te kunnen bouwen in de Petrus- kerk, want een concurrerende geloofsge meenschap biedt niet genoeg geld. Geen bijzondere architectuur ook: '...hoe wel alle luxe is geweerd en soberheid hier kenmerk is, is toch een schoone aanwinst verkregen met dit kerkgebouw voor onze stad...', vond de Vlissingsche Courant op 31-5-1929 na de ingebruikneming van het ontwerp van A.P. Smits B.N.A. en C. van de Linde, architecten te Aerdenhout. Met 1050 zitplaatsen: 650 beneden, 400 boven. Honderden families ontmoetten elkaar in en vanuit dat gebouw, praatten er, of dronken koffie en aten cake. De kerk heeft schuin aan de Paul Kruger- straat een hoofdingang met twee zij-ingan gen en een dienstingang aan de Dr. Otte- straat. Zelfs aan de Rochussenstraat, we gaan het blokje rond, bevindt zich links van de kostersdeur een soort ingang. Dan de jeugdgebouwen en een pleintje met een fietsenberging achter de huizen van de Verlengde Scheldestraat met een inmiddels verlaagd ijzeren hek aan de Paul Kruger- straat. Na de bevrijding kon in april 1947 de oorlogsschade worden aangepakt; op 14 september 1948 werd het kerkgebouw opnieuw in gebruik genomen: Een danklied rijst tot God omhoog Voorzegen ons geschonken. Zijn trouw en liefde houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht, zegt het fotoboekje 'Ter herinnering, 1 no vember 1944 - 14 september 1948, bij de voltooiing van kerk en jeugdgebouwen' Mijn eerste aanwezigheid in die gerefor meerde kerk dateert van 1 juli 1951. Dat las ik in het trouwboekje van mijn ouders: dominee P. van der Schaaf doopte mij en zo begint wel eens iets. Ik was de kerk in Klas 2 kleuterschool gereformeerde kerk Vlissingen 1956/1957 (van links naar rechts): achter: Jan Meijer, Juf Paula v/d Hoek, daarvoor: Carla Lenie Riemens, Kees Jansen, Jan van der Linde, Ad Feij, Flip Joziasse, Piet van Veenendaal, Berndie Kahm, Leo Joziasse, Dik van Meerendonk, Paul Klap, met autoband: Bas Both (uit klas 1); daarvoor: Ko Meulmeester, Hans Ventevogel, Henk Feij, Aart de Looff, Willem Eekman, Kees van Wieringen, Lieneke Koppejan, Thea Prins, Nelleke Brouwer; op de grond: Jan Kruit, Connie van Rooijen(?), Gijs Prins, Kees Rekkers, Hans Lodder, Lia (foto: particuliere collectie) April 2004 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 21