Gereformeerde kerk na herstel oorlogsschade. Vanuit de Dr. Ottestraat met zicht op de kosterswoning en de jeugd- gebouwen aan de Rochussen- straat, anno 1948 (foto uit: Ter Herinnering kant. Toen er tijdens verdere verbouwingen een jeugdactiviteit gehouden werd, werd uitgeweken naar het (inmiddels gesloopte) Leger des Heilsgebouw aan de Paul Kruger- straat. Daar speelde ik op 4 juni 1966 met mijn eerste bandje, de Popgroep Boem, met medebroeders Henk van der Hoeven, Kees van Wieringen en Finus de Ridder. Ik haalde een elektrische gitaar op zicht bij Muziekhandel Van Damme, een eindje ver derop. Toen ik een microfoon vroeg, fietste één van de jeugdleiders naar huis om mij daarna één van de preekstoeleitjes aan te reiken, ik moet de eerste zijn geweest die popmuziek ten gehore bracht door die ge reformeerde preekstoelmicrofoon, bedenk ik. Ook liedjes van The Motions, The Kinks en van The Rolling Stones bleken 'er door' te kunnen. En, één microfoon was eigenlijk genoeg, zo bleek. De gitaar bracht ik op maandag terug met de mededeling dat het niet was wat ik zocht... Een halfjaar eerder had ik, aangezet door jeugdleiders, met de genoemde jongens van het bandje getooid met een halve plastic voetbal met zwarte woldraden bij wijze van langhaar, The Last Time van The Rolling Stones geplaybackt. Het was 1965. En nu? Toen ik met mijn zoon Julian in 1997 nog eens een Kerstnachtdienst in de Petruskerk bezocht omdat de Sint Jacobskerk werd gerestaureerd, viel mij de klankarmoede van het gebouw op. 'Ik vond het een beetje een saaie kerkdienst pa', zei Julian aarze lend op de terugtocht, 'ik ook, jongen, ik ook...' Ik moest het toegeven: een koor zong met de rug naar de kerkgangers toe en er werd door de kerkmensen zonder vreugde gezongen. Maar u begrijpt, mijn gedachten hadden niet stilgestaan... Ach, watje allemaal kunt bedenken bij een kerkgebouw. Gaan we slopen wellicht, ver kopen of appartementen bouwen? (Ik dank Mevrouw Th.J. van den Anker-Prins voor haar 'support'-hf) Noten/bronnen: Gert van der Hoest: De Vlissingen Blues in: De Ruylerschool 1903/1978, Hilversum 1978; notulen van de vergadering van de Commissie van Beheer 22 januari 1959: ingekomen stukken van de kerkeraad betreffende het ontslag van Br Kamermans als organist en benoeming tot hulpor ganist van Br Ph. Feij en reserve organist voor extra diensten Br G. Feij (Gemeentearchief Vlissingen - archief gereformeerde kerk inventaris nummer N6); Het orgel is in 2001 verkocht aan de Ontmoetings- kerk in Bergen op Zoom. April 2004 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 25