Zeeuwse stukkeu - schatten uit Zeeuwse collecties muZEEum-nieuws Iris Laboyrie Vele Zeeuwse musea, archieven en overheden beschikken over bijzondere stukken. Het muZEEum wil met de expositie 'Zeeuwse stukken, schatten uit Zeeuwse collecties', deze fraaie werken laten zien. De beheerders van de diverse collecties in Zeeland is daarbij gevraagd een persoonlijke keuze te maken voor een werk met een mari tiem karakter. Dat is niet altijd het meest kost bare object, maar wel het schilderij dat deze personen het meest aanspreekt. Voor het eerst in de geschiedenis biedt deze tentoonstelling een beeld van de rijkdom van de Zeeuwse collecties. Niet alleen mu sea, maar ook archieven, overheden, het waterschap en een enkele particulier heb ben werken welwillend in bruikleen gege ven. Dat was mede mogelijk vanwege het feit dat vele musea gedurende het winter seizoen gesloten zijn. Het resultaat is zo fraai dat men voor dit overzicht nu eens niet naar de randstad of het buitenland hoeft af te reizen. Het blijkt al de cennia gewoon in Zeeland aanwezig te zijn. Zeeuwse schatten Verrassend is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een zeegezicht van A. Willaerts uit Goes. A. Willaerts is een befaamd schilder van zeestukken en deze zijn normaliter alleen te verwachten in de grote musea van de wereld. De gemeente Terneuzen stelt het schilderij Zicht op Axel beschikbaar. Een bijzonder schilderij waarop heel goed te zien is dat Axel vroeger een havenstad is geweest, üit de collectie van de Vierschaar uit Veere is voor het eerst in de geschie denis het schilderij Schepen op de re de van Veere rond 1680 geschilderd door Philips van Macheren, uitgeleend. Een zeer groot werk van drie en een halve meter breed. In de expositiezaal vult dit 'Zeeuwse stuk' een hele wand. Op de vraag of musea en andere collectie beheerders bereid waren een werk uit te le nen hebben veel instellingen enthousiast gereageerd en spontaan hun 'top'stuk ter beschikking gesteld voor deze expositie. Het geheel geeft een boeiend zicht op de aanwezige collecties in Zeeland. Opvallend is het aantal fraaie schilderijen afkomstig van instellingen buiten Walcheren. In de tentoonstelling zullen alle schilderijen voorzien zijn van informatie. Hierbij staat niet de schilder centraal, maar de instelling waar het vandaan komt. Tevens is de be heerders gevraagd naar hun motivatie voor het gekozen werk. Daardoor geeft dit over zicht niet alleen een persoonlijk beeld van de rijkdom van de Zeeuwse collecties, maar het verwijst ook naar al die musea. Dat stimuleert het publiek om na medio april, wanneer de musea weer geopend zijn, deze te bezoeken. De tentoonstelling is tot en met 18 april te zien in de Scheldezaal. Deze expositie is de eerste in de reeks 'Zeeuwse stukken'. In 2005 wil het muZEEum de rijkdom tonen van particuliere collecties en wij 24 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 26