Activiteitencommisie zoekt hulp 7 Poortwachtershuis komen dan ook graag in contact met per sonen die werken in bruikleen willen geven. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met drs. Wilbert Weber, directeur Zeeuws maritiem muZEEum, telefoon 0118-412498, of via e-mail w.weber@muzeeum.nl In het afgelopen jaar heeft het bestuur een activiteitencommissie aangesteld, die eind 2003 met haar werkzaamheden is begon nen. Naast het organiseren van lezingen zal deze commissie het muZEEum en het Gemeentearchief bijstaan in het uitvoeren van taken, waaraan beide instellingen niet of nauwelijks toekomen. Voorbereiding en uitvoering van de Monumentendag of het verlenen van hand- en spandiensten bij de opbouw van een tentoonstelling zijn hier voorbeelden van. De activiteitencommissie bestaat uit acht leden en kan op bepaalde momenten extra hulp gebruiken. Hierbij denkt de commissie aan mensen die tijdens een lezing willen helpen om de bezoekers welkom te heten, de weg te wijzen ofte helpen bij het schen ken van een kopje koffie. Kortom tijdens de activiteiten is assistentie nodig. Vrienden die bereid zijn de activiteitencom missie te assisteren, kunnen dit melden bij de heer J. Kruisdijk, Coosje Buskenstraat 6, 4381 LE Vlissingen, telefoon 0118-430994, e-mail: jkruisdijk @zeelandnet.nl Galerie - Restauratieatelier Monica Martens identificatie verdoeking en bedoeking restauratie en conservatie adviezen Tuimelsteenstraat 19 4527 CP Aarden burg Tel. 0031 (0)117- 491934 voor restauratie van schilderijeyi op doek en paneel April 2004 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 27