Uromans Cd.niie£ BJaxalies van inBoedefs uoor verzekeringen, nalatenschap en Boedelscheidingen tel01 IS 55303S Dltssinpses/raat 23 £o.£ 23S46 HCiddelSurq 437iDdJl JCoude£er£e Kent u deze vrouw?! cdVE-ds-xdands znLatogisa UB uxzaa 4330 AD Middelburg tel./fax: 0118-475320 info@ngb-nl.com 9n - en oer£oop van £unst, meubelen, Cfotid, ziluer, europees en oosters porceiein Wellicht bent een van haar nazaten. Heeft u zich ook al eens afgevraagd waar uw voorouders woonden, hoe zij leefden en wat voor plaats zij innamen in de maatschappij? Het Nederlands Genealogisch Bureau verricht al ruim twintig jaar genealogisch-historisch én heraldisch onderzoek naar families door geheel Nederland en daarnaast ook in West- Europa en de voormalige Nederlandse koloniën. Dit grote onderzoeksgebied is uniek en is mogelijk door de samenwerking met ruim 130 ervaren genealogen en historici die actief onderzoek verrichten in hun eigen regio. Mocht u zelf onderzoek willen gaan doen of is uw eigen onderzoek vastgelopen dan kunnen wij u wellicht (weer) op het pad brengen. Informeer, geheel vrijblijvend, naar onze mogelijkheden! Postbus 164 Onder andere lid van het Centraal Bureau voor Genealogie, het Koninklijk Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde en de Nederlandse Genealogische Vereniging. April 2004 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 29