Ik ben niet alle jaargangen van de Vlissingsche Courant doorgegaan, maar ook de krant van 17 januari 1835 leverde een advertentie op. Hier verbaasde mij vooral de korte zakelijke mededeling: 'Heden verloste gelukkig en voorspoedig van eene dochter, M.W. Callenfels, geb. Hennequin.' Vlissingen, den 13 Januarij 1835 In de komende jaren zijn de advertenties net zo kort. In 1872 bijvoorbeeld: Vlissingen, den 6 sept. 1872 'Bevallen van een Zoon, S. Van der Steen - Martij' Geen vader die deelt in de aankondiging, geen naam van het kind. In de krant van 8 september 1872 trof ik een overzicht aan, zoals dat tot nog niet zo lang geleden in de PZC te vinden was: Burgerlijke stand van Vlissingen. Een over zicht van: Gehuwd - Bevallen - Overleden. Twee advertenties in de afleveringen van 7 februari en 7 maart 1835 van de Vlissing- se Courant leverden een tragisch verhaal: 'Heden verloste door Gods goedheid zeer gelukkig van eene welgeschapen DOCHTER, C.J. Mahne, veelgeliefde Echtgenoote van P.A. De Ligny' Vlissingen, den 31 january 1835 en dan nauwelijks een maand later: 'Ons ouderhart trof hedenmorgen eenen gevoeligen slag, door het afsterven van ons op een na jongste Kind, Henriette Elise in den ouderdom van ruim Twee Jaren. P.A. De Ligny C.J. De Ligny, geb. Mahne' Vlissingen, 3 maart 1835 In de kranten uit de twintiger jaren staan minder advertenties. Wellicht is de crisistijd hiervoor een verklaring. Mensen hadden andere problemen aan hun hoofd. Was het in de oudere advertenties opval lend dat de moeder werd genoemd, vanaf de jaren veertig treffen we in de geboorte aankondigingen in de krant beide ouders aan: Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van.... Deze wijze van kennisgeven zien we ook terug in geboortekaartjes. Een zeer uiteen lopend scala aan berichten, variërend van Voorkant van een katholiek geboorte kaartje uit 1946, met een engeltje boven de wieg! 4 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 6