namen voor onze kinderen moesten zoe ken. In onze buurt werd een kind geboren met de namen Hendrik Adriaan, met de toevoeging: wij noemen hem Eelco! Hier waren beide vaders weliswaar vernoemd, maar hoe weet je dat? Invloed van literatuur, film, muziek is zeker aanwezig bij het kiezen van een naam. Populaire televisieseries leveren altijd weer voornamen voor nieuwe kinderen. Niet al onze namen zijn nog te verklaren, er zijn verkortingen in gebruik gekomen, vlei namen, verkleinvormen. Namen van Germaanse oorsprong zijn vaak terug te voeren op kracht, overwinning, dapperheid. Zo dapper, sterk als een beer: Bernhard. Regionale invloeden zijn er ook zeker: Friesland is wat dat betreft een heel apart gebied, katholieke heiligennamen in bv. Brabant. In Zeeland is lang een voorliefde geweest voor oud-testamentische namen en er is heel lang vernoemd volgens een bepaald systeem: oudste zoon naar de vader van de vader, oudste dochter naar de moeder van de moeder en dan vervolgens de tweede zoon naar de vader van de moeder enz. Uitzondering hierop werd in bepaalde fami lies gemaakt als er jong overleden familie leden waren. Deze gingen dan voor bij het vernoemen. Hoe belangrijk is een naam? Er zijn men sen die kennelijk zo slecht in of met hun naam passen dat zij op een bepaald mo ment hun naam veranderen in een naam waar zij zich beter bij voelen, die hen beter past. Kennelijk is een naam dus wezenlijk voor een mens. De titel van een gedichtenbundel uit 1969 van Neeltje Maria Min is Voor wie ik liefheb wil ik heten. Het gaat hier om meer dan een naam, maar toch: 'Mijn moeder is mijn naam vergeten, mijn kind weet nog niet hoe ik heet. hoe moet ik mij geborgen weten? noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten, noem mij, noem mij, spreek mij aan o, noem mij bij mijn diepste naam. voor wie ik lief heb, wil ik heten.' Met blijdschap geven wij kennis... De naam die je toen kreeg, dat ben je voortaan. Voorkant van een kaartje, dat verder erg zakelijk is. Alleen namen, datum en plaats worden vermeld. Dat er blijdschap was, blijkt uit de door één der andere kinderen gemaakte tekening. Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 8