Kaart van de Baltische staten in de zeventiende eeuw; Koerland grenst aan de onderkant van de Golf van Riga schip met tweehonderd kolonisten voor an ker bij het eiland Tobago. Deze poging om een nederzetting op Tobago te stichten, faalde evenals die in 1639, omdat de indianen steeds korte metten maakten met de zwakke nederzettingen van de kolo nisten, Ook de Britten moesten zich ver schillende keren van het eiland terugtrek ken. In 1642 echter stichtten Koerlanders opnieuw een nederzetting op Tobago, die wél overleefde, zelfs tot in 1650. Zeeland In 1621 was in Nederland een tweede be langrijke handelsvereniging opgericht: de West-Indische Compagnie (WIC), met 'hoofdkantoren' in Amsterdam en Middel burg. Tussen 1628 en 1637 werden, onder steund door de WIC, een flink aantal Cara'ibische eilanden in bezit genomen zo als Tobago, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Curagao en, om de vijand uit de buurt te houden, ook de strategisch gelegen eilan den Aruba, Saba en Bonaire. De Zeeuwen waren bijna tien jaar eerder dan de Koerlanders op Tobago; al in 1628 met de eerste expedities ging er een Zeeuws schip voor anker met ruim zestig kolonisten die het fort Vlissingen stichtten. Ter versterking volgden later meer schepen totdat de nederzetting in de jaren dertig uit groeide tot tweehonderd kolonisten. In 1637 werd de gehele eilandbevolking, Zeeuwen én Koerlanders, van kant ge maakt door een Spaanse expeditie, gehol pen door roofzuchtige Indianenstammen van het naburige Trinidad. Juli 2004 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 11