Koerlandse dubbeldeksschip Das Wappen der Herzogin von Kurland de haven van Tobago binnen. Vijfentwintig officieren, een honderdvijftigtal soldaten en tachtig Koerlandse families waren door de hertog uitgezonden om het eiland opnieuw te be volken; en kapitein Willem Mollens - een Hollander nota bene - plantte de hertoge lijke vlag op Tobago en hernoemde het ei land Nieuw Koerland. Aan de zuidwestelijke eilandkust werd het Jakobsfort gebouwd, met de nederzetting Jakobsstad. Spoedig doken er meer Koerlandse namen op zoals de Grote Koerlandbaai, de Koerland plantage, Nieuw Mittau en de Jakobsbaai. Zowel naar Gambia als naar het Caraï- bische gebied werden vanuit Koerland landbouwproducten als zaden, bier en meel geëxporteerd, evenals hout, metaalwaren en glasproducten, gezouten vlees en vis, amber en sieraden. Ook Koerland creëerde een driehoekshandel en zodoende kwamen er uit de Caraïben koloniale waren als riet suiker, tabak, katoen, gember, de verfstof indigo, rum, cacao, verse vruchten - van belang tegen scheurbuik - (veren van) tro pische vogels en schildpadschalen aan in de diverse Baltische havens. Hoewel de macht en het aanzien van Koerland tot ver over de eigen grenzen reikten en de hertogelijke vlag, met een zwarte krab tegen een rode achtergrond, inmiddels door de gehele handelswereld werd gerespecteerd, zou Jakob door de Zeeuwen nog een lelijke pijp roken. Tobago In 1654 verkregen de gebroeders Adriaen en Cornelis Lampsins van de Staten- Generaal en de WIC een octrooi voor de kolonisatie van Tobago, zoals zij daarvoor ook hadden gekregen op het eiland Sint- Maarten. Daar hadden zij op het Neder landse deel al een patroonskolonie mogen stichten - een particuliere cultuuronder neming die onafhankelijk van het gezag van de WIC haar bedrijf uitoefende. 'De bay en 't fort Nieuw Vlissingen op 't eylandt Tobago,' circa 1670; kopie door J. Blink, 1956 (Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen) Juli 2004

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 13