De wachtkamer voor vorstelijke personen van het Vlissingse station, 1894 (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) De MBDS vermeldde het vervoer van de keizerlijke trein in haar jaarverslag over 1910/1911. In Vlissingen golden bij aankomst strenge veiligheidsmaatregelen. Perron, stationshal en ponton werden bewaakt door mare chaussee, rijksveldwacht en politie, ook op het water waren maatregelen getroffen. Alleen autoriteiten werden toegelaten, ver der niemand. Wilhelm werd ontvangen door de commandant van de Hohenzollern, graaf Platen, ook waren aanwezig de pro cureur-generaal, de burgemeester van Vlissingen, de Duitse consul, de garni zoenscommandant en een marechaussee officier. Vergezeld door graaf Platen ging de keizer over een rode loper via de koninklijke wachtkamer direct naar de ponton. De wei nige aanwezigen, onder andere twee dames voorzien van Duitse kleuren, werden vrien delijk gegroet. Bij het betreden van het jacht vuurde de Konigsberg saluutschoten af, werd de kei zerlijke standaard gehesen en joelde de be manning. Toen de keizer eenmaal aan Juli 2004 boord was, begon het lossen van de wa gons met bagage. Bij het vertrek kwam Wilhelm aan dek en groette het inmiddels op de ponton toegelaten publiek. Om 10.50 uur vertrok de Hohenzollern onder toezicht van rivierloods De Groot en zee- loods Van Hoepen. Ook de Konigsberg en de Sleipnir kozen het ruime sop. Vanuit Vlissingen stuurde graaf Zu Eulenburg een telegram aan keizerin Augusta Victoria in Berlijn dat de keizer goed was aangeko men, aan boord was gegaan en dat de zee rustig was. Bij aankomst in Port Victoria stond de keizer op de brug en beantwoord de het saluut van de schepen. Op verzoek van Wilhelm werd niet gesalueerd, gepa- voiseerd of gejoeld en voerden de Duitse schepen de vlag halfstok. De Hohenzollern ontmoette ook Hr. Ms. Heemskerck met Prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, aan boord op weg naar de uit vaart. Vanuit Port Victoria ging weer een telegram naar de keizerin in Berlijn: 'Zijne Majesteit na een prachtige, zonnige maar frisse reis om 19.30 uur in Port Victoria aangekomen, 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 21