Schipper H.D. Streefkerk was tevens schipper van de reddingboot Maria Carolina Blankenheim. Hier in uniform tussen de andere bemanningsleden. (Particuliere collectie) van het hulpgeroep. Spoedig zagen we een groepje halfgeklede mensen dat onze aan dacht trok. 'Hier moet je wezen!' Het was de stem van de Belgische loods. We gooi den een lijn over en maakten op deze wijze een verbinding, waarlangs de mensen in onze boot afdaalden. De meesten waren doornat. Mu hoorden we nog hulpgeroep op de boot. Hier bevonden zich nog twee men sen in de voormast. Deze klauterden naar beneden en lieten zich over de scheepshuid van het nu zwaar slagzij makende schip op de kimkiel zakken. Ze werden eveneens aan boord genomen. We bemerkten nu ook sloepen van de Marloch. We namen ze op sleeptouw en brachten ze terug naar de Marloch die inmiddels ten anker was geko men. Toen de koppen geteld waren konden we melden dat iedereen was gered. Met de drenkelingen aan boord ondernamen we, nog steeds in dikke mist, de terugtocht naar de wal. Hier kwamen we te 21.20 uur aan en werden door duizenden belangstel lenden opgewacht." De Vlissingsche Courant van 4 februari 1926 meldde tenslotte nog: 'De schipbreukelingen vonden onderdak in hotel Noordzeeboulevard en konden daar van hun eerste schrik bekomen. De Vlis singse arts dokter A.C. Detmar verleende medische hulp. Alle opvarenden hadden de grootste lof voor hun redders. Bij daglicht stak de Whimbrel met het voor schip nog boven water uit en verschillende vissersvaartuigen gingen langszij om te trachten nog iets van schip en lading te redden. Inmiddels was de Whimbrel gezonken in peiling zuidwest ten westen, een halve mijl uit het Roeiershoofd. Een wrakboei mar keert de juiste positie.' De bekende Vlissingse fotograaf C.L. Dert zag kans nog een paar unieke foto's te ma ken van de Whimbrel. Geraadpleegde literatuur: - C. Heijkoop, De Westerschelde bij storm en mist, Vlissingen 1983 Nederlandse Loodsen Sociëteit, Een eeuw loodsen op en om de Schelde, Vlissingen 1984 Verder dank aan de heer E.A. Kruidhof (Ships Lover Soc.) 22 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 24