'Weelderige dames £t ander zeemansgeluk', humoristische tekeningen van Jan Sanders muZEEum-rrieuws Iris Laboyrie Van kalenderplaten tot een erotisch lach- en kijkhuisje af te houden van het bezoek aan deze dames van plezier. Daarnaast zijn er echter ook tekeningen waarbij diezelfde kapitein op zijn eigen manier geniet van het samen zijn met een voluptueuze dame. Bij het thema de Rosse Buurt zien we de beman ning passagieren in de rosse buurt en in het caféleven van de havenplaats. (J ziet dan fraaie schetsen van diverse vrolijke dames. Bij het thema Huis van plezier tekent Sanders de bemanning bij de dames van plezier. De onvervalste zeemanshumor komt in deze tekeningen het sterkst naar voren. Als een intermezzo wordt apart serieus werk van Sanders getoond. Het betreft hier schitterende portretten waarin zijn fabel achtige techniek, maar vooral zijn kunst zinnig vermogen naar voren komt. In vier thema's wordt zijn be kende werk voor de kalen derplaten getoond. Elk the ma wordt voorzien van bijzondere voorstudies. In die tekeningen is te zien hoe hij met een paar schetsen een tafereel of een portret raak weet weer te geven. De expositie begint met het thema Dames van plezier. Bij deze tekeningen wordt de bemanning op diverse manieren afgeleid door 'weelderige dames van plezier'. Bij het thema Kapitein toont de tekenaar de kapitein die zijn bemanningsleden probeert Tot slot staat er in de zaal een speciaal erotisch lach- en kijkhuisje voor personen ouder dan achttien. Verborgen achter In het muZEEum is tot en met 10 oktober 2004 de expositie te zien 'Weelderige dames ander zeemansgeluk'. Jan Sanders (1919-2000) wordt wel de grootmeester van de zeemanshu mor genoemd. De originele tekeningen, ooit ge maakt voor kalenders, laten de bijzondere bele venissen zien van een scheepsbemanning en hun ervaringen met dames van lichte zeden. Naast deze humoristische tekeningen heeft Jan Sanders ook veel vrij werk gemaakt. De expositie is een combinatie van origine le tekeningen voor de kalenderbladen en nog nooit eerder getoonde voorstudies en vrij werk. Vooral dit laatste werk toont zijn grote tekentalent en veelzijdigheid. Hij maakte schitterende portretten waarin zijn fabelachtige techniek, maar ook zijn scherpe kijk op mensen en situaties tot ui ting komen. 24 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 26