Den Spiegel, actueel Jan Hintzen Actualiteit, het onderwerp van de dag en per definitie betrekkelijk. Wat vandaag actueel is, blijkt morgen oud nieuws en is overmorgen verdrongen door andere berichten. Kranten zijn dagbladen, ze mogen het nieuws niet missen. Daarnaast worden in speciale katernen onderwerpen beschreven, die minder afhankelijk zijn van de waan van de dag en voorbereiding en research vragen. Een kwartaalblad als Den Spiegel brengt geen nieuws. De redactie hoeft niet bang te zijn iets te hebben gemist. Er wordt geprobeerd aan te sluiten bij actuele gebeurtenissen, wanneer deze betrekking hebben op de Zeeuwse maritieme historie of de lokale geschiedenis van Vlissingen. Door de voorbereidingstijd lukt dat niet altijd, maar dit nummer lijkt aardig actueel. Hesther van den Donk beschrijft in De trots van Zeeland drie Zeeuwse wandtapijten die, na een jarenlange restauratie, tot en met 12 september 2004 te bewonderen zijn in het Zeeuws Museum te Middelburg. Op de wandtapijten zijn voorstellingen afgebeeld van Zeeuwse zeeslagen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Die gevechten von den plaats van 1572 tot en met 1576. Zowel de omslag van deze Den Spiegel als de bijgesloten folder wijzen extra op deze geweven kunststukken van de Zeeuwse maritieme geschiedenis. Tobago, speelbal der Europeanen is een onderdeel van een grotere studie van Jan Sleumer over dit Caraïbische eiland. Jeroen-Martijn Hangoor heeft een gedeelte voor Den Spiegel bewerkt, met toestem ming van de auteur. Vooral het belang van de Vlissingse reder Cornelis Lampsins, 350 jaar geleden baron van Tobago, wordt be licht. De Lampsins noemden het eiland trouwens Nieuw-Walcheren. Deze geschiedenis is actueel door het be zoek aan Tobago in juni 2004 van de Zeeuwse Commissaris der Koningin w. van Gelder. Hij woonde de manifestatie A Salute to Friendship bij, ter gelegenheid van de 350-jaar oude band tussen Zeeland en Tobago. Ook werden twee gedenkplaten uitgewisseld. De Nederlandse plaat met de tekst van Erasmus 'Humanity is to celebra te in mankind's diversity', krijgt een ere plaats in het parlementsgebouw van Tobago. De door de heer Van Gelder ont vangen gedenkplaat zal in de Tobagozaal van het muZEEum geplaatst worden. Jules Braat vertelt in Aardbeien naar Vlis singen hoe in 1910 de royalty van Europa naar Engeland reisde om de begrafenis van de Engelse koning Edward VII bij te wonen. Meerdere vorstelijke dames en heren kozen voor een oversteek via Vlissingen, omdat de stad in de eerste helft van de twintigste eeuw een knooppunt was in de verbinding tussen Engeland en het vasteland van Europa. Van een snelle vliegverbinding waar de vorstelijke gasten gebruik van maakten bij de begrafenis van Koningin Juliana op 30 maart 2004 was in 1910 nog geen sprake. Maar internationale treinen uit Hamburg, Berlijn en München snelden via Keulen naar Vlissingen, waar de luxe dag- en nachtboten van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland de koninklijke Engelandvaarders opwachtten voor vervoer naar de overkant. De Duitse keizer Wilhelm II verkoos echter het comfort van zijn eigen Hohenzollern, geen notendopje zoals uit de beschrijving blijkt. Het muZEEum kent in de kelder een biik- vangend wandtableau van verwrongen staal, enige jaren geleden op de rede van Vlissingen opgetakeld bij de verdieping van de Westerschelde. Op de wrakstukken is de naam Whimbrel nog goed te lezen. 2 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 4