In Nogmaals de Whimbrel reageert Rinus van Es op muZEEum-nieuws van januari 2004. Hierin verklaarde Iris Laboyrie de achtergrond en het ontstaan van de instal latie van roestig wrakkenstaal voor de lezers van Den Spiegel en de bezoekers van het muZEEum. Een oproep om informatie over het Havendorp Hoewel reacties van lezers welkom zijn, worden ze niet altijd geplaatst. Reacties to nen een bijzondere betrokkenheid en pas sen in het kader van Den Spiegel, actueel. Vaak moet er echter gewoekerd worden met de beschikbare ruimte of voegt een reactie onvoldoende toe aan een geplaatst artikel. Maar relevante reacties, óók bijzon der fotomateriaal en oproepen om informa tie kunnen de actualiteit van Den Spiegel vergroten. Het oktobernummer zal bijvoorbeeld aan sluiten bij een actueel feit: 60 jaar bevrij ding van Vlissingen. Eén van de artikelen zal de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk in Vlissingen, het Havendorp, tot onderwerp hebben. De lezer die gegevens of foto's heeft over de eerste jaren van het Haven dorp (tot ongeveer 1955), wordt verzocht te reageren bij de eindredactie (0118-413048) of bij het Gemeentearchief Vlissingen (0118-487331). Den Spiegel heeft een bijzondere band met het muZEEum en met het Gemeentearchief Vlissingen. Uit het Gemeentearchief worden regelmatig gegevens en afbeeldingen ge bruikt. Zonder de bereidwillige hulp van de medewerkers zou Den Spiegel de huidige kwaliteit niet halen, daarvoor maar eens hartelijk dank! Maar ook materiaal van lezers kan interes sant zijn. Henk Feij bijvoorbeeld ging op zoek naar de verschillen tussen 1933 en 1995, maar hij vond ze niet, want In Vlissingen blijft (soms) alles hetzelfde. De redactie wenst u veel lees- en kijkple zier. Het Havendorp, de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk van Vlissingen, had een heuse winkelstraat, de le Gaffelstraat, met bijvoorbeeld de kruidenierswinkel van Keijzer. Wie kent gegevens of heeft interessant fotomateriaal over het Havendorp tot ongeveer 1955? (Fotocollectie Gemeenteachief Vlissingen, Foto Dert) Juli 2004

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 5