Het wandtapijt 'De slag bij Rammekens' (april 1573), ontworpen door Hendrick Vroom en geweven in het atelier an Jan de Maecht (1596-1598). (Collectie Zeeuws Museum te Middelburg) De Staten wilden met dit wandkleed de her innering aan die Zeeuwse strijd voor vrij heid, godsdienst en vaderland laten voort leven. De beroemde wever Frangois Spierincx (1551-1630) uit Delft kreeg de opdracht. Helaas is niet bekend wie de ontwerper van het tapijt is. In 1595 ontving de Middelburg se wever Jan de Maecht (ca. 1530- 1598) het verzoek tot het vervaardigen van een tweede wandtapijt om de grote zaal van het Prinsenlogement, en later de Statenzaal, in de Abdij van Middelburg, op te luisteren. De Staten lieten uiteindelijk een serie van zes wandtapijten weven, één voor één wer den de tapijten besteld. De Haarlemse marineschilder Hendrick Cornelisz. Vroom (1566-1640) verzorgde de ontwerpen van de overige zeeslagen. Op vier tapijten zijn steeds andere wapenfeiten vereeuwigd: de zeeslag bij fort Rammekens (1573), de lan ding bij Den Haak bij Veere (1572 en 1573), de verrassingsaanval op fort Lillo (1574) en het beleg van Zierikzee (1575- 1576). Een wapentapijt op de schoorsteen sloot de reeks af en werd in 1604 afgele verd. Carel van Mander (1548-1640) tekende het ontwerp. Op dit wapentapijt is het portret van Willem van Oranje, het wapen van Zeeland en de wapens van de zes stemgerechtigde steden weergegeven. De Zeeuwse strijd werd immers in zijn naam gevochten. De slag bij Rammekens, april 1573 Het wandtapijt gewijd aan de slag bij Ram mekens wil ik graag vanwege de strijd, die zo dicht bij Vlissingen is gevoerd, extra be lichten. Dit wandkleed is het pendant van de slag bij Bergen op Zoom. Alleen al van wege de afmetingen is het een zeer indruk wekkend tapijt; het meet 399 bij 726 cm. In het weefatelier van Jan de Maecht werd van 1596 tot 1598 hard gewerkt aan het wandtapijt Rammekens. Op een originele wijze signeerde De Maecht het tapijt op een stuk aangespoeld wrakhout, rechtsonder in de hoek. De schilder Vroom, die meerdere zeeslagen voor wandtapijten ontwierp, te kende de gevechtshandelingen, de schepen en het panorama van Walcheren. Het ge zichtspunt is genomen vanuit het huidige Sloegebied. Git rekeningen weten we dat Vroom in 1596 bij Rammekens heeft gevaren om zich ter plekke te oriënteren. Van vice- admiraal Joos de Moor 1548-1618) ver- Juli 2004 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 7