Brandende schepen op het wandtapijt 'De slag bij Rammekens' (Collectie Zeeuws Museum te Middelburg) nam hij uit eerste hand de details over de strijd. De ontwerper heeft voor zijn werk tekeningen, naast historisch onderzoek, ge bruik gemaakt van tekeningen en gravures die de gevechten en de stadsgezichten weergaven. De boord van het tapijt Bergen op Zoom werd gekopieerd, maar hierbij zijn de godinnen Fortuna en Victoria gespiegeld weergegeven. Fortuna, staande op een bal, staat symbool voor de wisselende kansen van het geluk en Victoria voor de overwin ning. Naast allerlei goden en zeewezens zien we midden onder in de rand de oor logsgodin Bellona. Zij is de halfzuster van de oorlogsgod Mars en is zittend temidden van oorlogstuig afgebeeld. De titel van het wandkleed is in de linker bovenhoek geweven: 'Naumachia ad Zee- burgum', wat betekent de zeeslag bij Zeeburg. Het Latijnse vers bovenin geeft een nadere toelichting op de slag: Terwijl de Spaanse vloot zich veilig waant door kracht en overmacht en bijstand van Fort Zeeburg, veracht de Zeeuw de kracht en overmacht en 't fort en zet de vloot in vuur en vlam. Het fort Zeeburg was gelegen bij Ramme kens en bestaat nog steeds, zij het dat het fort later ingrijpend is verbouwd. Ramme kens was eerst een kleine versterking, maar van 1547 tot 1557 bouwden de Spanjaarden hier een modern fort. Na de Tachtigjarige Oorlog verloor het fort haar strategische functie en raakte in verval. De watergeuzen vernamen in april 1573 dat de Spanjaarden een aanval op Walcheren wilden uitvoeren met schepen die vanuit Sluis en Antwerpen kwamen va ren. De vloot uit Sluis arriveerde als eerste en ging bij Fort Zeeburg voor anker, in af wachting van de andere schepen. De Vlissingse admiraal Ewout Pierterszoon, 6 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 8