De tapijten zijn één voor één met naald en draad gerestaureerd door de restauratoren van De Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel in Haarlem, nu Paswerk Textielrestauratie. bijgenaamd Worst, besloot vanuit Veere én vanuit Vlissingen bij verrassing aan te val len. Deze beide steden zijn duidelijk in beeld gebracht, evenals de ondergaande zon, om het tijdstip van de dag te marke ren. De Spaanse vloot werd ingesloten en rechts bij de rede van Rammekens zien we brandende schepen liggen. De watergeuzen bestookten deze schepen met brandende boomstammen. Helaas heeft Worst niet kunnen voorkomen dat de tweede Spaanse vloot uit Antwerpen, enkele dagen later, troepen en proviand voor Middelburg aan land kon zetten. Haarlemse restauratieatelier De Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel de 'Zeeuwen' genoemd. Vanaf 1955 tot dit voorjaar is hier gewerkt aan de restauratie om de reeks in haar oorspronkelijke glorie te her stellen. Het is voor het eerst, na de voltooiing van de restauratie van de reeks, dat de slag bij Rammekens weer in het Zeeuws Museum te bewonderen is. Na de verbouwing van het Zeeuws Museum zullen alle Zeeuwse wandtapijten weer kun nen schitteren in de nieuwe presentatie. De restauratie van de 'Zeeuwen' De Zeeuwse wandtapijten worden in het Geraadpleegde literatuur Swigchem, Dr. C.A. van, Zes unieke wandtapijten, strijd op de Zeeuwse Stromen 1572-1576, Zwolle 1991. Juli 2004 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 9