De rechterzijde van het multifunctionele centrum De Zonnebloem, waar zowel kerkdiensten, kleu terschool, toneel- en filmvoorstellingen als bruiloften en partijen gehouden werden. Hier was ook de bushalte van de Stoomtram Walcheren. De situering is duidelijk als gelet wordt op de PZEM centrale rechts. Tussen de centrale en De Zonnebloem loopt de spoorlijn. Als de weg overgestoken werd, kwam men in het Havendorp. (opname 1958 uit het familiearchief van M. Heijdens-Willemse) In die notitie werd erkend dat een nood woning geen ideale huisvesting was en een sociaal ongewenste toestand kon veroor zaken. Toch zou dit geen bezwaar zijn, omdat de toekomstige bewoners slechts kort van de noodbehuizing gebruik zouden maken. In de eerste jaren bleek deze visie juist, een vlotte doorstroming zorgde er voor dat bijvoorbeeld het Havendorp een gezonde wijk bleef en geen asociale buurt schap werd. Pas later was dat door een semi-permanente bewoning meer het geval. Na het verschijnen van De herbouw uan Vlissingen werd op 13 oktober 1945 de Stichting Noodwoningen in het leven ge roepen. Hierin gingen de vier 'verzuilde' Vlissingse woningbouwverenigingen, de Vereniging tot Verbetering van de Volks huisvesting van De Schelde, de algemene Woningbouwvereniging Goed Wonen, de protestantse Woningbouwvereniging Gemeenschappelijk Belang en de katholieke Woningbouwvereniging Sint Willibrord samen met het college van Burgemeester en Wethouders de woningnood te lijf. Aan de Koudekerkseweg, de Singel, de Paul Krugerstraat en het Van Nispenplein werden totaal 199 groen geverfde houten Bruyn- zeel noodwoningen geplaatst. Aan de noord kant van de Paul Krugerstraat stonden al tien nissenhutten. Deze halfronde barakken van gegolfd plaatstaal met een dubbele wand waarin isolerend stro, waren door De Schelde overgenomen van de geallieerden om er eigen personeel in onder te brengen. In de loop van 1945 werden deze nissen- hutten eigendom van de Stichting Nood woningen. Aan de Bilderdijklaan, de Nicolaas Beets- laan, de Constantijn Huygenslaan, de Vrede hoflaan en de Parklaan verrezen 48 houten Zweedse en 52 Maycrete noodwoningen, opgebouwd uit witte dunne betonplaten. Al die noodbouw in de stad was lang niet voldoende. Er zou een geheel nieuwe woonwijk moeten komen. Een plaats daar voor was echter moeilijk te vinden. Delen van Vlissingen waren na de inundatie van 12 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 14