Praamstraat Schokkerstraat Tjoekstraat Barkstraat Botterstraat Schoenerstraat Jachtstraat Klipperstraat Boeierstraat Plattegrond van het Havendorp Linker zwart blokje: het multifunctionele centrum De Zonnebloem, Zwitsers barakkenkamp (links midden) werd vanaf 1945 gebruikt voor DÜW-arbeidersen Vanaf 1952 werd het de behuizing voor naar Nederland gerepatrieerde Zuid-Molukkers Zwarte blokjes daarboven: het abattoir. (Collectie Gemeentearchief Vlissingen) Oktober 2004 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 17