Het Militair Gezag in Vlissingen na de bevrijding van de stad Jan Weug De tweede sectie bestond uit een Marine detachement waarvan het commando gevestigd was in het kantoor van notaris Paap op de kaai westelijk van het Kleine Dok van de Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS). Deze sectie wordt verder op besproken. De taken van het MG bestonden uit: - Ordenend optreden. - Zorgen dat er niet geplunderd werd. - De terugkeer van evacués mogelijk ma ken en hiervoor faciliteiten scheppen. - De voedsel- en drinkwatervoorziening, gas en elektrische stroom weer op gang brengen. Het eiland Walcheren stond door de bom bardementen op de dijken onder water. Er moesten verbindingen gemaakt worden over het water naar de andere steden en dorpen. Ook de telefoonverbindingen moesten hersteld worden. Vlissingen stond deels onder water. Het droge deel was maar klein en bestond bij laag water uit de begrenzing van de Singel tot de Boulevards. Op de Singel was door de Duitse bezetting een dijk aange legd. Er was echter een stuk bij de zoge naamde Stenen Brug dat niet door een dijk beschermd werd. Waarschijnlijk om de terugtrekkende troepen uit het onderge lopen gebied met hun uitrusting in de stad onder te brengen Tengevolge van dit gat liep bij hoog tot zeer hoog tij het water tot aan de rand van het Betje Wolfplein en de muren van de Ketelmakerij en de Machinefabriek, met al le gevolgen voor de huizen in dat gebied. De eerste sectie van het MG Om enige orde in de chaos te brengen die ontstaan was door de bevrijdingsacties, Direct na de bevrijding werd het Militair Gezag (MG) in Vlissingen gevestigd. Het werd ondergebracht in de Sint Jacobsstraat op nummer 8a. Op de bovenverdieping van de winkel van de opticien Schroote naast het huis met het beeld van de toren van Den Bosch op de voorgevel. Hoewel de straat zelf niet zwaar beschadigd was, was dit het enige huis in Vlissingen dat geheel intact was. St. Jacobsstraat no. 8 bleef in de Tweede Wereldoorlog onbeschadigd. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen) Het MG bestond uit twee secties. De sectie in de Sint Jacobsstraat was van de land macht (civiel bestuur) en stond onder lei ding van kapitein Eland, een in Vlissingen geboren militair. Voor de oorlog woonden zijn ouders op de Grote Markt in de buurt van de Bomvrije Kazerne. 18 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 20