Het herstel van Walcheren in 1945, getekend door ooggetuige Cees Bantzinger (1914-1985) ÜRS. WlLBERT WEBER Begin november 2004 wordt herdacht dat Walcheren zestig jaar geleden is bevrijd. Het muZEEum in Vlissingen toont het herstel van de dijken van Walcheren na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van unieke tekeningen van Cees Bantzinger. Deze heeft met A. den Doolaard in 1945 als een soort oorlogsjournalist het dichten van de dijken in meer dan tweehonderd tekeningen vastgelegd. Het grootste gedeelte van deze tekeningen bevindt zich in de collectie van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Het muZEEum biedt nu de unieke kans deze bij zondere tekeningen te bezichtigen in de periode van 16 oktober 2004 tot en met 6 maart 2005. Walcheren onder water gezet Op 6 november 1944 is Walcheren bevrijd van de Duitse overheersing. Het eiland heeft daar een groot offer voor gebracht. Tussen 2 oktober en 11 oktober werden op vier plaatsen de dijken gebombardeerd om het eiland onder water te zetten. De geal lieerden hadden hiertoe besloten, omdat de opmars naar Duitsland dreigde vast te lopen op de lange aanvoerlijnen. Toen op 4 september 1944 de havens van Antwerpen nagenoeg ongeschonden in handen van de geallieerden waren gevallen, konden deze havens ingezet worden om de aanvoerlijnen voor allerlei materieel te verkorten. De schepen moesten dan wel Walcheren pas seren en dit eiland was op dat moment door de Duitsers omgevormd tot een vrij wel onneembare vesting. Door het eiland onder water te zetten, hoopte men de Duitsers te verdrijven. Dit werkte maar ten dele. Op 1 november werd de aanval met grondtroepen op Walcheren ingezet om daarmee de toegang tot Antwerpen vrij te maken. Bij velen is onbekend dat deze strijd aan geallieerde zijde veel mensenle vens heeft gekost. Na 41 dagen waren er 6.632 militairen gesneuveld, 3.150 vermist en 17.901 gewond. Daarmee heeft deze aanval na D-Day de meeste slachtoffers onder militairen gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mede door de beperkte middelen duurde het nog tot december 1945 voordat Walcheren ten westen van het Kanaal door Walcheren droog werd. Pas in april 1946 kon het oostelijk deel door de sluiting van het dijkgat bij Rammekens weer droog ge pompt worden. Ooggetuige Cees Bantzinger Cornelis Adrianis Bernardus (Cees) Bant zinger werd geboren in Gouda op 15 juli 1914. Bantzinger is bekend geworden als dichter, schilder en tekenaar. Aan het eind van 1940 duikt hij onder op een pakzolder van een drukkerij in Den Haag. Dit werd tij dens de oorlogsjaren een ontmoetingsplek voor dichters en schrijvers, zoals Bertus 22 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 24