Geïnspireerd door het Zeeuwse licht, schilderijen uit eigen collectie van Kunstkring het Zuiden (1919-1939) Schatten uit Zeeuwse privé-collecties, een oproep voor Zeeuwse kunst In het muZEEum is tot en met 24 oktober 2004 de kleine expositie te zien: Geïnspireerd 'door het Zeeuwse licht, schilderijen uit eigen collectie uan Kunstkring het Zuiden'. De expositie is ondergebracht in het 'onderdoor'. Volgens kenners is er dicht bij zee een andere lichtval. De kleuren en de licht intensiteit is anders. Kunstenaars worden van oudsher geïnspireerd door dit bijzonde re licht. Ook op Walcheren is dit het geval. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland bleef neutraal, maar in België barstte de oorlog in alle hevigheid los. Veel Vlamingen vluchtten daarom naar Zeeland. Zo ook de Antwerpse schilder Gerard Jacobs. Aanvankelijk vestigde hij zich in Zoute- lande, maar al snel vond hij woonruimte aan de Boulevard van Vlissingen. Daar werd hij de initiator voor de 'Kunstkring het Zuiden'. Vanaf 1920 had deze groep de be schikking over een eigen tentoonstellings ruimte aan het badstrand van Vlissingen. In deze ruimte werd werk geëxposeerd van de eigen groep, maar ook van internationale schilders. Aan deze bloei van de schilderkunst in Vlis singen kwam een einde door de Tweede Wereldoorlog. De boulevards werden ver boden gebied, het paviljoen werd gesloopt. L. van der Steen, Bomvrije De kleine expositie toont werk van enkele kunstenaars die aan deze kunstkring waren verbonden. Op de expositie is werk te zien van Frans Maas, Leendert van der Steen, J.G. Eernis en uiteraard van Gerard Jacobs zelf. Van hem wordt onder andere een van de oudste werken in het bezit van het muZEEum ge toond, een gouache, die nog nooit eerder voor het publiek te zien is geweest. Veel lezers van dit blad hebben thuis prachtige schilderijen aan de muur hangen of beschikken over een bijzondere kunst collectie. Het muZEEum zou werken met een maritiem thema graag in 2005 aan het publiek willen laten zien in de fraaie Scheldezaal. We komen graag in contact met mensen die werken in bruikleen willen geven. Heeft u ook een fraai zeegezicht en wilt u ook anderen van dit bijzondere werk laten genieten, neem dan contact op met drs. Wilbert Weber, directeur Zeeuws maritiem muZEEum, telefoon 0118-412498 of via e-mail w.weber@muzeeum.nl 24 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2004 | | pagina 26